Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov

V Josipovci sa 29. decembra uskutočnilo valné zhromaždenie Zväzu Slovákov, na ktorom bol navrhnutý a prijatý plán práce a finančný plán Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra z Našíc na rok 2017. Po slávnostnom otvorení zhromaždenia, predsedníčka Matice v Josipovci Rozalija Kukučková na úvode pozdravila matice a ich predstaviteľov, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, podpredsedu pre informovanie a školstvo Zväzu Josipa Krajčiho, tajomníčku Zväzu Branku Baksovú, riaditeľku a kustódku SKC v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú a Tatjanu Buhovú, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira Bileka a jeho tajomníčku Lidiju Horvatovú, a zaželala všetkým úspešný nový rok. Tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová, zároveň aj členka Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku, prečítala návrh programu práce Zväzu Slovákov a finančný plán na rok 2017.

Okrem prehliadok, ktoré sa uskutočňujú každého roku v organizácii Zväzu Slovákov a matíc, sa v roku 2017 uskutoční sa aj oslava 25. výročia Zväzu Slovákov a oslava 50. výročia spolkov, ktoré pôsobia v rámci matíc slovenských v Jelisavci a Josipovci. Popri prehliadkach a kultúrnej amatérskej činnosti bol navrhnutý program práce a finančný plán spolu s príjmami a výdavkami na amaterizmus, vydavateľstvo a režijné trovy. Riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová predniesla návrh plánu práce Centra, v ktorom boli naplánované aktivity v rámci školstva, výskumné projekty a výstava nástenných kuchárok Slovákov v Chorvátsku.

Predseda Vavra hovoril o riešení problému režijných trov, úprave priestorov SKC v Našiciach a možnosti nových zdrojov financovania. Poslanec Bilek sa poďakoval za poskytnutú dôveru v parlamentných voľbách a zaželal všetkým úspešný nový rok a dobrú spoluprácu. Upozornil na novu metodológiu financovania aktivít spolkov národnostných menšín zo strany Rady pre národnostné menšiny a správne vedenie dokumentácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top