Festival vedy v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach

Na Základnej škole kráľa Tomislava Našice sa 20. apríla 2018 konal Festival vedy s bohatým programom – prednáškami, výstavami, dielňami a edukačnými hrami na tému Vynálezy. Toto podujatie, ktoré je na celoštátnej úrovni, má za cieľ priblížiť žiakom vedu a podnecovať ich k získavaniu nových vedomostí. Okrem učiteľov sa festivalu zúčastnili ich spolupracovníci a hostia prednášatelia, preto si žiaci mohli vybrať dielňu podľa svojich záujmov.

Učiteľka slovenčiny Ana Maroševićová v spolupráci so zamestnankyňami Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľkou Sandrou Kraljovou Vukšićovou a kustódkou Tatjanou Seničaninovou, sa zaoberala tematikou Čo Slováci dali svetu – slovenskí vynálezcovia. Spolu usporiadali výstavu v aule školy a zrealizovali dielňu na zadanú tému. Spomenuli si na významných Slovákov, ako sú Štefan Banić – vynálezca padáku, Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegrafie, Jozef Petzval – priekopník vo fotografii, Ján Bahýľ – tvorca vrtuľníka, Jozef Karol Hell – významný konštruktér banských čerpacích strojov, Aurel Stodola – konštruktér umelej ruky, ktorý bol Einsteinovým profesorom, Ján Farkaš – autor nealkoholického nápoja Vinea, Štefan Klein a Juraj Vaculík – tvorcovia lietajúceho auta, Ladislav Hudec – staviteľ prvého mrakodrapu v Šanghaji a na iní.

Po krátkej prezentácii o slovenských vedcoch si školáci po skupinkách vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti. Jedna skupina podľa svojich predstáv vyrábala malé padáčiky, druhá skupina malé lietadielka, tretia si vyskúšala pohon na stlačený vzduch pomocou balónov, štvrtá sa pokúsila postaviť z kociek čo najväčší mrakodrap, piata si zahrala pexeso s obrázkami vynálezcov a ich vynálezov a ďalšia skupinka fotila zväčšené obrázky cez pohár vody. Najzaujímavejšie bolo však v skupine, kde vytvárali svoje vlastné nápoje z ovocia, vody a cukru a potom ich pomenovali podľa svojej fantázie.

Vedúce aktivít v rámci slovenského jazyka na Festivale vedy v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, Tatjana Seničaninová a Ana Maroševićová, vyjadrili spokojnosť s veľkým počtom zúčastnených detí a so zrealizovaním naplánovaného programu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top