Kontrola Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky

Dianie v Slovenskom kultúrnom centre (SKC) v Našiciach sa na začiatku kalendárneho roka 2019 nieslo v duchu slovenského školstva. Dňa 18. januára sa v SKC v Našiciach konala kontrola Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, v zložení Ivana Fainová, vedúca Služby pre rozpočet a finančné spravovanie a kontrolu, Odbor financií, Maja Budićová, vyššia odborná radkyňa Služby pre rozpočet a finančné spravovanie a kontrolu, Odbor financií, Daria Skoková, vyššia odborná radkyňa Služby pre vzdelávanie v jazyku a písme národnostných menšín, Samostatný odbor pre národnostné menšiny. Predmetom kontroly boli tri projekty finančne podporené Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, respektíve dokumenty a podklady súvisiace s ich realizáciou, finančným spravovaním, dodržiavaním termínov a vyúčtovaním. Po nahliadnutí členiek kontroly do požadovanej dokumentácie bolo skonštatované, že je evidentne dobré vedenie projektov a ich realizácia, racionálne a účelové čerpanie finančných prostriedkov, podložené potrebnými podkladmi. Kontrola Ministerstva vedy a vzdelávania vyjadrila spokojnosť s činnosťou zamestnankýň SKC v Našiciach v danej problematike a zároveň túto príležitosť využili na diskusiu o výzvach,
ktorým čelia v práci v oblasti slovenského školstva.

Scroll to Top