Pracovná cesta na Slovensko

Každý rok koncom januára organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Na porade sa každoročné zúčastňujú predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Nemecka a USA. Na stretnutí, ktoré dňa 25. januára viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. Marek Moška, zúčastnili aj predstavitelia z Chorvátska, poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra (SKC) v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová. 

Okrem výberu vzdelávacích programov, ktoré pri tejto príležitosti ponúkali vzdelávacie centrá (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), predstavitelia z Chorvátska využili cestu na stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pánom Jánom Varšom a potom aj veľvyslancom Chorvátskej republiky v Slovenskej republike J. E. Aleksandrom Heinom, s ktorými rokovali o realizácii nadchádzajúcich projektoch týkajúcich sa Slovákov v Chorvátsku. 

Na pôde veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave dňa 24. januára prijal predstaviteľky SKC v Našiciach veľvyslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike J. E. Aleksander Heina a splnomocnená ministerka Ljerka Brdovčak. Stretnutie sa konalo na tému medzinárodného projektu SKC v Našiciach a partnerov Vlastivedného múzea v Našiciach, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Riaditeľka SKC v Našiciach stručne predniesla činnosť Centra a podrobne predostrela plán realizácie projektu začiatkom marca. Pán veľvyslanec vyjadril podporu konkrétnou účasťou, a najmä prijatím projektu pod svoju záštitu. S pánom Varšom predstavitelia z Chorvátska rokovali o projektoch a účasti na programoch v organizácii Úradu v oblasti kultúry, vzdelávania a informovania a oboznámili ho s naplánovanými aktivitami, ktoré Slováci v Chorvátsku pripravujú na rok
2019.

Scroll to Top