Medzi dolnozemskými Slovákmi v Báčskom Petrovci na 57. slovenských národných slávnostiach

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach s radosťou prijalo od predsedu Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Janka Havrana pozvanie na 57. slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci. Prítomnosť na slávnostiach v Petrovci využila riaditeľka centra Sandra Kraljová Vukšićová na propagáciu a pevnejšie zakotvenie činnosti Slovenského kultúrneho centra medzi aktivity a projekty dolnozemských Slovákov, a to niekoľkým konkrétnymi úkonmi:
Podpísaná zmluva o spolupráci s Múzeom vojvodinských Slovákov. Za účelom spolupráce bola s vojvodinskými Slovákmi v Múzeu vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci dňa 11. augusta 2018 podpísaná zmluva o spolupráci medzi dvoma slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v Srbsku a Chorvátsku. Za Múzeum vojvodinských Slovákov zmluvu podpísala riaditeľka Anna Sečová Pintirová a za Slovenské kultúrne centrum v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Pri tejto príležitosti boli dohodnuté ďalšie konkrétne podujatia, napr. otvorenie výstavy o časti pretrvávajúceho kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku v Múzeu vojvodinských Slovákov začiatkom roku 2019.
Účasť na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov. V rámci Slovenských národných slávností sa tradične konalo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Okrem domácich učiteľov sa na stretnutí zúčastnili hostia zo zahraničia, a to zo Slovenskej republiky, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Na tému tohtoročného stretnutia, ktorou boli Učebné osnovy a národnostné školstvo, odznel z každej krajiny aspoň jeden príspevok, a tak sme mali možnosť porovnať učebné osnovy Slovákov v susedných štátoch a inšpirovať sa prezentovanými skúsenosťami dolnozemských kolegov.
Stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na jednanie ohľadne problematiky súčasných výziev Slovenského kultúrneho centra Našice sme oslovili pána Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý ochotne a ústretovo prijal naše pozvanie stretnúť sa v Bačskom Petrovci. V rozhovore s predsedom Varšom sa riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach zmienila o realizácii a stave projektov podporených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj o ich doterajšom priebehu. V otázke riešenia spôsobu financovania režijných a iných výdavkov nevyhnutných pre bežnú prácu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach ponúkol pán Varšo v rámci vlastných kompetencií poradenskú pomoc.
Po pracovnom programe bol pobyt v Báčskom Petrovci ukončený návštevou inšpiratívneho galakoncertu slovenských folklórnych súborov Chráňme si korene nášho bytia. Z Petrovca sme odchádzali s pocitom, že sme boli medzi svojimi a s predsavzatím, že budeme kráčať spolu s dolnozemcami v prospech slovenskej národnostnej menšiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top