Aktív učiteľov slovenského jazyka v Radoši

Na začiatku školského roka 2018/2019 sa v sobotu 22. septembra 2018 učitelia slovenského jazyka stretli na aktíve učiteľov usporiadaného na Základnej škole Julija Benešić v Radoši. V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril podpredseda Zväzu Slovákov a predseda Matice slovenskej Radoš Zlatko Pucovski. Účastníkov aktívu učiteľov privítal slovami a pohostením riaditeľ školy prof. Miroslav Bošňak a hostiteľkou bola tunajšia učiteľka Marija Pejaková.
Poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny oboznámil prítomných o zmenách v učiteľských radoch – vyučovanie na základnej škole v Josipovci a Jurjevci dočasne prevzala Boženka Dasovićová, vo Višnevci výučbu prebral Josip Kvasnovski, kým v Novej Bukovici slovenčinu prednáša Dominik Rajačić. V Zdencoch z dôvodu nezáujmu vyučovanie slovenského jazyka nepokračuje.
Každý z prítomných učiteľov zreferoval o aktivitách počas prázdninového obdobia, s dôrazom na realizáciu projektu Škola v prírode, o čom sme sa dozvedeli od učiteľov, ktorí sa na projekte zúčastnili: Ana Žagar Marošević, Vlatko Miksad a Josip Kvasnovski.
Finančnú správu o projektoch a stav realizácie projektov podporených Ministerstvom vedy a vzdelávania ChR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.
Na stretnutí bola nastolená téma kurikula slovenského jazyka a kultúry a organizácia tohto ročníka Slovenčiny mojej, ktorá sa uskutočni 10. novembra, a hostiteľom ktorej bude Základná škola kráľa Tomislava v spolupráci s Maticou slovenskou Markovec.
Pracovné stretnutie učiteľský kolektív využil na dôchodcovskú rozlúčku s učiteľom Josipom Kvasnovskim, ktorý pravdepodobne bude naďalej aktívny na niekoľko hodín v základnej škole Višnevac.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top