Medzinárodná konferencia

V organizácii Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe sa od 7. do 11. mája 2014 uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od roku 1780 do dnes). Konferencie, na ktorej odborné práce prezentovalo oko 40 odborníkov zo Slovenska, Česka a Chorvátska, sa zúčastnili aj predstavitelia Zväzu Slovákov – podpredseda pre informovanie a školstvo Josip Krajči a šéfredaktorka časopisu Pramen Sandra Kraljová Vukšićová. Konferencia ukončila jednodenným výletom do Našíc, kde účastníci konferencie navštívili Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku a zúčastnili sa Detskej prehliadky slovenského folklóru v organizácii Zväzu Slovákov, ktorá sa konala v Jakšići.

Scroll to Top