Podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci

V nedeľu 4. mája 2014 v Dome kultúry v Soľanoch pri príležitosti prezentácie monografie o soľanských Slovákoch bolo medzi Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenským kultúrnym centrom Našice podpísané Memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je rozvíjať aktivity na zachovávanie tradičnej slovenskej kultúry a výskumná činnosť. Koordinátorom za Katedru manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre je doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. a za Slovenské kultúrne centrum v Našiciach riaditeľka – Dr.sc. Sandra Kralj Vukšić.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top