Pracovné stretnutie troch našických slovenských organizácií

Dňa 6. mája 2014 sa v priestoroch Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach z iniciatívy predsedu Zväzu Slovákov uskutočnilo ich pracovné stretnutie, najmä Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Predseda zväzu Mirko Vavra a tajomníčka Branka Baksa podali informáciu o svojich aktuálnych projektoch. Riaditeľka našickej knižnice Blaža Pavlović Radmanović a vedúca ústrednej knižnice Ružica Vinčak oboznámili predsedu zväzu o možnostiach ďalšej spolupráce. Bola prediskutovaná aj problematika podpisovania dohody o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Riaditeľka našického centra Sandra Kralj Vukšić upozornila na skutočnosť, že do prípravy dohody o spolupráci s martinskou knižnicou neboli zapojení napriek skutočnosti, že iniciátorom tejto myšlienky boli práve oni. Pri tejto príležitosti sa všetky strany zhodli, že je potrebné Slovenské kultúrne centrum v Našiciach zapojiť do procesu podpisovania dohody. S cieľom definovať hlavné smerovanie spolupráce sa dospelo k záveru, že je potrebné podpísať dohody o spolupráci Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach so Zväzom Slovákov ako aj so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top