Medzinárodný deň materinského jazyka

Dňa 21. februára si od roku 2000 uctievame lásku k svojmu jazyku. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 za Medzinárodný deň materinského jazyka a odvtedy sa oslavuje po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť materinského jazyka a uznávame hodnotu všetkých jazykov sveta.

Aj Slováci v Chorvátsku si uvedomujú dôležitosť materinského jazyka. Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pri príležitosti Dňa materinského jazyka aj tohto roku 20., 21. a 25. februára pripravilo program pre žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk. Zamestnankyne Centra, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová v spolupráci s učiteľkami slovenského jazyka Anou Maroševićovou na Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach Boženkou Dasovićovou na ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom a Brankou Kandžerovou na ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci si krátkou prednáškou a dielňou zopakovali so žiakmi vedomosti o slovenskom jazyku a jeho kodifikátorovi, a na konci prednášky kvízom zosumarizovali nadobudnuté vedomosti. 

Následne sa konala dielňa na tému nástenných kuchárok, ktoré predstavujú jednu časť kultúrneho dedičstva, kde sa prejavuje jazyk príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Pripraveným predlohám nástenných kuchárok žiaci pridružovali vhodné texty, respektíve verše a potom im pestrými farbami dali konečnú podobu. Všetci sa zhodli, že podobné podujatia by boli vítané aj častejšie.

Scroll to Top