Nová predsedníčka aktívu učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Aj v tomto roku bola jedna sobota vo februári vyhradená na uskutočnenie aktívu učiteľov slovenského jazyka a kultúry. Konal sa 9. februára v Osijeku, keď bola podaná a prijatá správa o činnosti, finančná správa, realizácia plánov a návrh projektov na rok 2019, ako aj správa z Koordinačnej porady, ktorú organizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. januára v Bratislave. 

Na stretnutí sa zúčastnili učitelia Boženka Dasovićová, Jelena Dejanovićová, Branka Kandžerová, Ana Maroševićová a Vlatko Miksad, poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Toto stretnutie bolo zaujímavé dvomi udalosťami. Zúčastnil sa ho Nandor Čapo, náčelník Samostatného odboru pre národnostné menšiny Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky. Bola to príležitosť informovať učiteľov o aktuálnom dianí, ale aj odpovedať na ich otázky. Náčelník Čapo nastolil ako nosnú tému stretnutia aktuálnu otázku vypracovania kurikula pre slovenský jazyk model C, a to konkrétne pre prvý stupeň základných škôl, pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Verejnú výzvu Ministerstvo vedy a vzdelávania pripravuje na tento kalendárny rok a je dôležité pripraviť kompetentné osoby, ktoré sa prihlásia do odbornej skupiny pre prípravu kurikula. Keďže ide o zdĺhavý a zodpovedný proces, je predpoklad, že konečná podoba tohto dokumentu bude schválená v roku 2020. 

V rámci stretnutia učitelia jednohlasne zvolili za predsedníčku aktívu učiteľov slovenského jazyka Anu Maroševićovú, keďže predošlý predseda Josip Kvasnovski koncom minulého roka odišiel do dôchodku. Novozvolenej predsedníčke, ako aj celému učiteľskému kolektívu prajeme úspešné vykonávanie práce.

Scroll to Top