Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dňa 22. apríla 2022 pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka.
V sídle organizátora sa v dopoludňajších hodinách stretli učitelia Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová, Vlatko Miksad, Jelena Dejanovičová, Dora Boškovićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.
Po úspešnom prerokovaní programu boli učiteľom rozdané knihy a vzdelávacie pomôcky (hry a CD), ktoré pre potreby vyučovania slovenského jazyka na školách v zahraničí poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Stretnutie pokračovalo prednáškou Any Maroševićovej na tému Postup učiteľa v práci / Napredovanje učitelja. Na záver stretnutia kolegovia zagratulovali kolegyni Maroševićovej k pracovnému povýšeniu, keď zo stupňa učiteľka-mentor postúpila na úroveň učiteľka-poradkyňa.

Prednáška Any Maroševićovej:POSTUPAK NAPREDOVANJA UČITELJA

Scroll to Top