Výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku pri príležitosti 28. výročia založenia MS v Rijeke

Dňa 1. decembra sa vo výstavnom priestore Ľudovej čitárne, Mestskej knižnice v Rijeke uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Výstavu zorganizovala Matica slovenská v Rijeke pri príležitosti svojho 28. výročia a 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach, ktoré sprostredkovalo výstavu. Na jej otvorení najprv spevácka skupina Slovenka zaspievala jednu slovenskú pieseň a potom predsedníčka MS v Rijeke a predstaviteľka slovenskej národnostnej menšiny v Primorskogorskokotarskej župy (PGŽ) Miroslava Gržinićová pozdravila prítomných, a zvlášť vážených hostí: zástupcu Veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Zdenka Galbavého s manželkou Tatjanou, pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľku Sandru Kraljovú Vukšićovú a kustódku Tatjanu Seničaninovú, ako aj predstaviteľov menšinových spolkov. V mene Mestskej knižnice prítomných tiež pozdravila Tanja Badanjaková. Za to, že si vybrala SKC v Našiciach na usporiadanie výstavy sa MS v Rijeke poďakovala riaditeľka Kraljová Vukšićová, a o výstave prítomných krátko informovala kustódka Seničaninová. Zástupca veľvyslanca Galbavý pozdravil prítomných, a o výstave povedal, že je ešte jedným príkladom, akým spôsobom je prepojené Chorvátsko so Slovenskom. Výstavu, ktorá potrvá do 24. decembra, finančne podporili: Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Mesto Rijeka a Ľudová čitáreň Mestskej knižnice Rijeka. Po prehliadke výstavy sa všetci prítomní presunuli do sídla MS v Rijeke, Slovenského domu, kde sa potom uskutočnil kultúrno-umelecký program.
Scroll to Top