Odborné stretnutie Píšme po slovensky

V piatok 20. októbra sa v priestoroch Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach uskutočnilo odborné stretnutie pod názvom „Píšme po slovensky“. Stretnutie organizovalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom zachovávať a zvýšiť úroveň jazyka slovenskej komunity v Chorvátsku.

Na začiatku stretnutia privítala a za účasť sa prítomným poďakovala riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá v úvode priblížila začiatky a ciele Európskeho dňa jazykov. V mene podporovateľa tohto stretnutia, Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, sa prihovorila členka Rady a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová. Do tretice predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra zdôraznil dôležitosť stretnutia pre zachovanie a rozvoj jazyka slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Tematicky bolo stretnutie zamerané na tému prípravy propagačných materiálov a publikácií v slovenskom jazyku alebo dvojjazyčných publikácií. Účastníci odborného stretnutia sa tak z výkladu riaditeľky Centra dozvedeli ako pripraviť pútavý plagát programu matíc slovenských a slovenských združení pôsobiacich v Chorvátsku, na čo dávať pozor pri príprave pozvánok a s akými problémami budú zápasiť pri príprave dvojjazyčných publikácií. Kustódka Centra Tatjana Seničaninová prostriedkom PPT prezentácie priblížila proces vzniku kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň s príkladmi úpravy textov a materiálov. K uvedeným témam sa uskutočnila krátka diskusia, záverom ktorej bolo, že stretnutia je potrebné uskutočňovať pravidelne, čo zaradíme do plánu práce pre budúci rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top