Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka sa uskutočnilo v sobotu 30. septembra v Osijeku. Na stretnutí sa v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka a Sandry Kraljovej Vukšićovej, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice, stretli siedmi z ôsmich učiteľov slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných školách – Branka Kandžerová, Marija Pejaková, Maja Kanđerová, Jelena Dejanovićová, Ana Maroševićová, Vlatko Miksad a Josip Kvasnovski a pridali sa aj učitelia náboženstva Božena a Dušan Sajakovci.

Úvodná časť stretnutia, ktoré viedli Andrej Kuric a Josip Kvasnovski, bola venovaná stručnej analýze realizácie plánu práce, k čomu bola podaná aj finančná správa. Následne účastníci zasadnutia prerokovali realizáciu projektov plánovaných na aktuálny rok. Uskutočnené a uzavreté sú projekty Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a projekt Podpora účasti pedagógov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach Slovenskej republiky, podporené Úradom pre Slovákoch žijúcich v zahraničí, ako i projekty Škola v prírode a Kvapky XIII podporené Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky. Na dokončenie zostali dva projekty: Semináre učiteľov a Podpora účasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach Slovenskej republiky. Okrem uvedeného je pred realizáciou podujatie Slovenčina moja, ktoré sa s podporou Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky uskutoční 11. novembra v základnej škole Ivana Brnika Slováka v Jelisavci.

Jedným z bodov programu stretnutia boli informácie o nových pravidlách vedenia dokumentácie a školskom kurikule, o čom zúčastnených informoval Andrija Kuric, školský dozorca – poradca pre výučbu slovenského materinského jazyka. Zároveň informoval, že v školskom roku 2017/2018 predmet slovenský jazyk a kultúru na základných školách navštevuje 467 žiakov, z čoho je 64 prváčikov, kým na stredných školách v tomto roku máme 79 žiakov. V rámci diskusie bolo navrhnuté, aby sa pristúpilo k organizovaniu stretnutia predstaviteľov slovenských organizácií našického kraja na tému iniciovania vyučovania slovenského jazyka na strednej škole v Našiciach.

Nástup do školského roka priniesol zmenu aj medzi učiteľmi. Slovenský pedagogický kolektív opustila Boženka Dasovićová, ktorá prednášala v Iloku, čo generovalo ďalšie zmeny najmä pre dvoch učiteľov, Maju Kanđerovú a Vladka Miksada, čím sa dosiahlo kvalitné zabezpečenie nerušeného pokračovania vo výučbe slovenského jazyka. Záver stretnutia bol zameraný na návrh projektov pre budúci kalendárny rok, počas ktorého v Markovci oslávime 25. ročník podujatia Slovenčina moja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top