Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Vladimira Nazora v Miljovciach a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľom slovenského jazyka Dominikom Rajačićom a s riaditeľkou základnej školy Vladimira Nazora v Novej Bukovice Laretou Žubrinićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Miljovciach.

Dňa 31. marca 2021 pred Chorvátsko-slovenskym domom, za prítomnosti učiteľa a riaditeľky školy, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci vysunutého pracoviska ZŠ Vladimira Nazora v Miljovciach získali ocenenia, a to konkrétne:

1. miesto: Ana Koleno – 4. ročník
2. miesto: Marta Terek – 5. ročník
4. miesto: Mia Dorčak – 1. ročník

Súťaže sa zúčastnili:

1. Lana Terek, 2. ročník
2. Marija Sobol, 2. ročník
3. Dora Sobol, 3. ročník
4. Ivano Dolovski, 3. ročník
5. Dunja Sobol, 3. ročník
6. Eleonora Kišur, 4. ročník
7. Anja Dorčak, 5. ročník
8. Luka Novaković 5. ročník
9. Gabrijel Dolovski 5. ročník

Scroll to Top