Oslava 25. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Dňa 17. júna v Našiciach oslávili Slováci v Chorvátsku 25. výročie Zväzu Slovákov. Oslava začala príchodom hostí do sídla Zväzu Slovákov, kde ich privítal predseda Zväzu Mirko Vavra a starosta mesta Našice Josip Miletić. V mestskej radnici mesta Našice sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, ktorého začiatkok s vystúpením obohatila spevácka skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku z Josipovca hymnou Dolnozemských Slovákov. Vo svojom príhovore v úlohe hostiteľ predseda Vavra zdôraznil, že Zväz je strešná organizácia, v rámci ktorej pôsobí 15 Matíc slovenských, zhromažďuje slovenské spolky a inštitúcie, podieľa sa na ochrane a prezentovaní slovenskej kultúry, náboženskej a ľudovej tvorivosti a stará sa o kultúrny amaterizmus (ochotníctvo), prehliadky, vydavateľstvo a informovanie. Slovenský jazyk a kultúra sa vyučujú na 14 základných a dvoch stredných školách. Zväz má viac ako 2500 aktívnych členov, ktorí slovenskú kultúru ročne prezentujú na viac ako 400 rôznych kultúrnych podujatiach vo svojich obciach, mestách, župách, na celoštátnej úrovni i v zahraničí.

K tomuto dôležitému výročiu členom Zväzu Slovákov pri tejto príležitosti zagratulovali: viceprimátor mesta Našice Krešimir Žagar, zástupca župana Osijecko-baranjskej župy Goran Ivanović, predseda Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku Adrian Miroslav Merka, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kúlik, generálny konzul v Bekešskej Čabe Igor Furdík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Juraj Priputen, predseda Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku Aleksandar Tolnauer a poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Parlamente Chorvátskej republiky Vladimir Bilek.

Vzácni hostia zdôraznili veľký význam Slovákov v Chorvátsku v priateľských vzťahoch medzi dvoma štátmi, Chorvátskom a Slovensko, aktívnu činnosť Zväzu a jeho členiek, ich starostlivosť o kultúru, tradíciu a jazyk a veľmi dobrú spoluprácu. Na slávnostnom zasadnutí boli prítomní aj predstavitelia slovenských inštitúcií, kultúrno-vzdelávacích ustanovizní a spolkov, ako aj jednotlivci, s ktorými Zväz a matice už dlhé roky úspešne spolupracujú.

V mene Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku udelil predseda Aleksandar Tolnauer uznania predsedovi Zväzu Slovákov Mirkovi Vavrovi a tajomníčke Zväzu a členke Rady pre národnostné menšiny Branke Baksovej za ich veľký prínos pre slovenskú národnostnú menšiny v Chorvátsku. Pri príležitostí svojho výročia udelil Zväz uznania záslužným jednotlivcom, inštitúciám a spolkom za dlhoročné úsilie, podporu a pomoc v činnosti zachovania a prezentovania kultúry, jazyku, obyčají a národnostnej identity Slovákov v Chorvátsku.

V rámci oslavy 25. výročia bola prezentovaná fotomonografia Naša ruža rozkvitala, o ktorej pri tejto príležitosti hovorili redaktori – autori Mirko Vavra a Branka Baksová, recenzentka Sandra Kraljová Vukšićová a dlhoročná spolupracovníčka Zväzu, lektorka pre chorvátsky jazyk Marija Pepelková. Fotomonografia, ktorá bola vydaná pri príležitosti 18. ročníka tejto hudobno-speváckej prehliadky, bola venovaná všetkým prítomným.

Po slávnostnej schôdzi sa hostia presunuli do kaštieľa Pejačevićovcov, kde sa uskutočnila vernisáž výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, ktoré pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice (viac o výstave na nasledujúcej stránke). Oslava sa ukončila spoločným večierkom v reštauráci, ktorý spestrili hudobníci Slovenského kultúrno-umeleckého súboru Ivana Brníka Slováka z Jelisavca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top