Vernisáž výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek

Pri príležitosti 25. výročia Zväzu Slovákov Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice pipravilo prvú autorskú výstavu pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vernisáž sa uskutočnila v sobotu 17. júna v priestoroch Vlastivedného múzea v Našiciach. Prítomných najskôr privítala riaditeľka Vlastivedného múzea Našice Silvija Lučevnjaková, potom sa im prihovoril predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a výstavu otvoril predseda Rady pre národnostné menšiny ChR Aleksandar Tolnauer. V mene organizátora výstavy a jej autoriek Tatjany Buhovej a Sandry Kraljovej Vukšićovej sa prihovorila a výstavu predstavila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kraljová Vukšićová.

Výstava prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. Výskumom bolo spracovaných 16 lokalít a celkovo zaznamenaných 303 textilných nápisových násteniek. Výskum sa uskutočnil v spolupráci s miestnymi organizáciami Matice slovenskej pôsobiacimi v Chorvátsku, ktoré poskytli informátorov. Pri realizácii terénneho výskumu bola použitá metóda dotazníka a priameho rozhovoru, kým pri spracovaní materiálu bola použitá metóda analýzy, najmä etnografickej kartografie a popis.

Výstava predstavuje zozbieraný a spracovaný materiál, ktorý znázorňuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity. Spracovaný materiál poukazuje na prejavy rovnakosti, teda príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integráciu kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu. Zozbieraný a spracovaný materiál je prezentovaný na 19 paneloch dvojjazyčne, v chorvátskom a slovenskom jazyku, a okrem textového a ilustračného materiálu výstava obsahuje aj trojdimenzionálne predmety.

Z celkového počtu textilných nápisových násteniek sme do fondu Slovenského kultúrneho centra Našice získali od darcov štrnásť násteniek. Vernisáž bola využitá na udelenie ďakovných listov darcom, ktorých mená uvádzame: Zoran Amidžić a Etelka Bakošková zo Zokovho Gaja, Alena Baliová zo Záhrebu, Manda Buhová z Markovca Našického, Sandra Kraljová Vukšićová z Osijeku, Anka Novaková z Jurjevca Punitovského a Ružica Vinčaková z Našíc. Slovenské kultúrne centrum Našice udelilo ďakovný list aj odborným spolupracovníkom Marije Pepelkovej a Lubici Blažencovej, ako aj finančným podporovateľom Zväzu Slovákov, Ministerstvu kultúry ChR, Rady pre národnostné menšiny ChR, Osijecko-baranjskej župe a mestu Našice. Výstava pripravená pri príležitosti 25. rokov existencie Zväzu Slovákov, ktorá potrvá do 17. júla, predstavuje darček Slovenského kultúrneho centra Našice a matíc slovenských svojej zakladateľskej inštitúcii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top