Podpísané Memorandum o spolupráci medzi menšinovými inštitúciami na Slovensku a v Chorvátsku

Dňa 27. októbra 2016 bolo na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku (MKCHS, ktoré pôsobí v rámci Slovenského národného múzea) a Slovenským kultúrnym centrom Našice (SCKN). Memorandum je právnym rámcom spolupráce dvoch strešných menšinových inštitúcií – chorvátskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Chorvátsku a podpísané bolo riaditeľmi týchto inštitúcií. Právnym základom spolupráce je Dohoda medzi vládou Chorvátskej republiky a vládou Slovenskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu a Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej Republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013 – 2017. Memorandum má za cieľ podporovať priamu spoluprácu MKCHS a SKCN v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva svojich krajín. V súvislosti s tým je zvlášť zdôraznená spolupráca v oblasti vzájomnej výmeny skúseností a informácií v odbornej, edukačnej, prezentačnej a výstavnej oblasti a spolupráca pri realizácii rôznych cezhraničných projektov v rokoch 2017–2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top