Stála konferencia v Bratislave

Pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28. – 29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí 2016. V rámci dvojdňového snemovania vystúpilo so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami bezmála 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Na podujatí konajúcom sa každé dva roky s cieľom analyzovať stav, obsah a kvalitu slovensko-slovenského dialógu v záujme morálnej a materiálnej starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podpory národného povedomia a kultúrnej identity krajanov v ich domovských štátoch, sa akreditovalo do 140 účastníkov – krajanov zo zahraničia a hostí z politického, kultúrno-spoločenského, vedeckého a duchovného života na Slovensku, odborníkov na krajanskú problematiku a zástupcov médií.
Na Stálej konferencii sa zúčastnili aj Slováci z Chorvátska. Delegáciu z Chorvátska viedol predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a prítomní boli podpredseda pre informovanie a školstvo Josip Krajči, tajomníčka Zväzu Branka Baksová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá predniesla príspevok na tému 25. ročník Prameňa – roky práce na šírení rovnoprávnosti menšiny a tolerancie k uchovaniu kultúrnej identity prostredníctvom jediného printového média Slovákov v Chorvátsku.
Do Slovenského svetového kalendára prispeli aj Slováci z Chorvátska. Uverejnené sú tri príspevky: Slováci v Iloku autorky Boženky Dasovićovej, Slovenské kultúrne centrum v Našiciach – najmladšia slovenská organizácia v Chorvátsku autorky Sandry Kraljovej Vukšićovej a Slováci v Rijeke a Primorsko – goranskej župe autorky Miroslavy Gržiničovej. Slováci z Chorvátska mali zastúpenie aj vo fotografickej výstave Krajanské foto – dotyky 2006 – 2015. Včelára Nikolu Čiša zvečnil fotoaparátom autor výstavy Ľudovít Pomichal, detských tanečníkov z Markovca kamerou zachytila Branka Baksová a Sandra Kraljová Vukšićová bola autorkou fotografie folkloristov z Josipovca na Dolnozemskom dvore.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top