Pokračovanie výskumu aj v roku 2017

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach začalo začiatkom apríla 2016 s projektom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek. Odvtedy spracovalo 9 lokalít, v ktorých žije a pôsobí slovenská národnostná menšina a zaevidovalo viac ako 200 nástenných kuchárok, ktoré okrem umeleckých motívov obsahovali aj cenné informácie, ako napríklad výtvarnú schopnosť, gramotnosť a majetkové pomery ich majiteliek. V každej lokalite sa našla aspoň jedna kuchárka, ktorá sa od ostatných odlišovala určitými vlastnosťami – farebnosťou, motívmi alebo textom. V evidencii ďalších kuchárok pokračujú v Centre aj v roku 2017. Dňa 21. januára navštívili zamestnankyne Centra, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová, obce Lipovľany a Međurić, kde zaevidovali ďalších viac ako 40 kuchárok, ktoré ich majitelia zachránili pred zničením zo starých domov či dostali do dedičstva od svojich prarodičov. V rámci výskumnej návštevy sa zamestnankyne Centra zúčastnili aj oslavy 20. výročia pôsobenia Matice slovenskej v Međurići, pričom členom tejto matice riaditeľka Centra zaželala ešte veľa rokov úspešného pôsobenia pri pestovaní slovenskej kultúry a jazyka svojich predkov.

kuchárka z Međurića
kuchárka z Lipovlian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top