Koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí 2017

Každý rok koncom januára organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tohtoročnej porade dňa 27. januára v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Chorvátska, a po prvýkrát aj predstavitelia krajanov zo zámoria. Chorvátsko zastupovali poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a riaditeľka a kustódka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a Tatjana Buhová.

Na stretnutí, ktoré viedla vedúca oddelenia rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Katarína Čamborová, edukačné programy v roku 2017 na podporu bilingválneho vzdelávania prezentovali tri vzdelávacie centrá: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Prítomní boli oboznámení s webovými stránkami, na ktorých sa pedagógovia, ale aj záujemcovia o štúdium na Slovensku môžu viac dozvedieť o vzdelávacích ponukách, a portálmi, cez ktoré zahraniční študenti môžu zdokonaliť svoje jazykové schopnosti.

V diskusnej časti stretnutia sa poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric poďakoval MŠVVaŠ SR, ÚSŽZ a vzdelávacím inštitúciám nza každoročnú podporu, ktorá vo veľkej miere prispieva k zdokonaľovaniu jazykových schopností a vzdelávaniu žiakov učiacich sa slovenčinu v Chorvátsku. Prítomných účastníkov porady informoval o pokrokoch v rezorte slovenského školstva v Chorvátsku – začiatku vyučovania slovenského jazyka v ďalších dvoch lokalitách, v Bibiniach a Šibeniku, ako aj o zvýšení počtu vyučovacích hodín slovenčiny na Gymnáziu v Požege. Do tretice, aj keď priamo nejde o projekt z oblasti školstva, pochválil otvorenie misijného centra v Josipovci, ktoré vedie rehoľná sestra zo Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top