Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka sa uskutočnilo v sobotu 10. marca v Osijeku.
Na stretnutí sa v prítomnosti školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka Andriju Kurica a riaditeľky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandry Kraljovej Vukšićovej, stretli učitelia slovenského jazyka pôsobiaci v Chorvátsku na základných a stredných školách – Marija Pejaková, Maja Kanđerová, Ana Maroševićová, Vlatko Miksad a Josip Kvasnovski, ktorý je zároveň aj predsedom aktívu učiteľov slovenského jazyka.
Úvodná časť stretnutia bola venovaná stručnej analýze realizácie plánu práce od septembra 2017 do februára, ktorú podal každý z prítomných pedagógov. Finančný plán na rok 2018 adresovaný na Ministerstvo vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky prezentovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Zároveň podala správu o projektoch podporených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Následne školský dozorca – poradca a riaditeľka SKC Našice podali správu o Koordinačnej porade pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa uskutočnila 27. januára, a ktorú organizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Účastníci z Chorvátska absolvujú Školu v prírode podľa plánu v termíne 23. jún až 2. júl vo Vyšnej Boci, kým Medzinárodný letný tábor bude v Tatranskej Lesnej od 1. do 7. júla. Učitelia z Chorvátska budú mať možnosť absolvovať výjazdové školenia pre dolnozemských pedagógov, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka v Srbsku, o čom budú včas informovaní.
Jedným z bodov programu stretnutia bola príprava na organizáciu 25. ročníka podujatia Slovenčina moja, ktorej hostiteľom bude základná škola kráľa Tomislava v Našiciach a termín podujatia je 10. november. Okrem uvedeného sa pristúpilo k predpríprave ďalšej zbierky žiackych literárnych prác Kvapky XIV.
V rámci diskusie bolo navrhnuté, aby sa prostredníctvom učiteľov zoskupili v školách archivované materiály z predošlých ročníkov Slovenčiny mojej a doručili do SKC v Našiciach na utriedenie a ďalšie spracovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top