Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky

S cieľom upevniť ďalšiu spoluprácu medzi Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky a Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach (ďalej SKC v Našiciacah) sa dňa v Záhrebe 27. septembra uskutočnilo pracovné stretnutie. Stretnutia sa za Ministerstvo zúčastnila ministerka kultúry Nina Obuljen Koržinek a štátny tajomník Krešimir Partl, a za SKC v Našiciach poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová a riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová.
Pri tejto príležitosti bola predbežne dohodnutá dynamika financovania rekonštrukcie objektu SKC v Našiciach a uplatňovanie práv vyplývajúcich z podpísanej Zmluvy o spolufinancovaní SKC v Našiciach, rešpektujúc pri tom princíp reciprocity.
Ministerstvo kultúry vyjadrilo podporu úsiliu zrýchliť dynamiku realizácie rekonštrukcie starého objektu SKC v Našiciach. Tohto roku Ministerstvo spolufinancovalo rekonštrukciu vo výške 200.000,00 HRK, ale do konca roka je tu otvorená možnosť realizácie dodatočnej podpory s cieľom ukončenia rekonštrukcie a vybavenia priestorov do roku 2020.
Model financovania režijných výdavkov SKC v Našiciach bude riešiť Ministerstvo kultúry v roku 2019 v spolupráci s Ministerstvom financií, Úradom pre ľudské práva a práva národnostných menšín a Radou pre národnostné menšiny, a to s cieľom nájsť riešenie, aby v rozpočte Chorvátskej republiky v roku 2020 bola formovaná položka režijných a ostatných trov SKC v Našiciach (rešpektujúc princíp reciprocity na základe posledného odseku článku 1. Zmluvy o spolufinancovaní SKC v Našiciach).
V súlade s možnosťami Ministerstva kultúry, budú financované projekty prihlásené za rok 2019 s cieľom vytvoriť podmienky na pôsobenie ustnovizne v plnom rozsahu a vytvárania nových kultúrnych, vedeckých a iných hodnôt, v súlade s pôsobením SKC v Našiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top