Pracovné stretnutie na Ministerstve vedy a vzdelávania ChR

Na pôde Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky sa 12. októbra 2022 konalo pracovné stretnutie so zástupcami slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Ministerstvo na stretnutí zastupovali riaditeľ Správy pre národnostné menšiny Nandor Čapo, správca Úseku pre vzdelávanie v jazyku a písme národnostných menšín Milan Vukelić, správca Úseku pre koordináciu európskych záležitostí a medzinárodnej spolupráce Staša Skenđić a Darija Skoko.

Za slovenskú národnostnú menšinu sa stretnutia zúčastnili zástupkyňa Slovenského veľvyslanectva v Záhrebe Daniela Bezáková, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.

Hlavnou témou stretnutia bolo doplnenie Programu spolupráce medzi Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tak, aby program zahŕňal možnosť požiadať o vyslanie učiteľa zo Slovenska, keď vznikne takáto potreba.

V rámci stretnutia boli okrem hlavnej témy preberané aj ďalšie aktuálne témy slovenského školstva v Chorvátsku, ako je realizácia práva na školského poradcu, ktoré sme stratili odchodom bývalého poradcu do dôchodku, otázka potreby vyučovania slovenského jazyka na osijeckej univerzite ako aj možnosť zamestnávania cudzieho štátneho občana na mieste učiteľa slovenského jazyka.

Scroll to Top