Stretnutie dolnozemských učiteľov v Báčskom Petrovci

V dňoch 7. a 8. októbra sa konalo 12. stretnutie dolnozemských učiteľov, z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Po slávnostnom prvom dni v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec nasledovala pracovná časť, ktorá prebiehala v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

V mene organizátorov – Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov – prítomným sa prihovorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Tatiana Naďová a privítala vážených hostí: podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku, pracovníčku strategicko-politického odboru, zodpovednú za agendu školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí ÚSŽZ Katarínu Baranyaiovú, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavla Hlásnika, riaditeľku materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia v Békešskej Čabe Editu Pečeňovú, ako aj učiteľov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a zo Srbska. V pokračovaní podujatia prednášatelia analyzovali odbornú tému Slovenčina naša – integrujúci prvok vo výchovno-vzdelávacom procese v národnostných školách. Príspevok na uvedenú tému prezentovala aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.

Scroll to Top