Prameň v ZŠ kráľa Tomislava Našice

Kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku Prameň, ktorého vydávanie finančne podporujú Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, tohto roku zaznamenáva už 25. ročník svojho vydávania. Od roku 1992 ho vydáva Zväz Slovákov, a to v posledných dvoch rokov v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom Našice. Na tuto tému pripravili 29. marca pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice v spolupráci s našickou Základnou školou kráľa Tomislava, s pomocou učiteľky slovenčiny Any Maroševićovej a knihovníčky Ivany Ostričkovej, výstavu na prvom poschodí ich školy. Pri tejto príležitosti zamestnankyne SKC Našice žiakov oboznámili so základnými údajmi týkajúcimi sa života časopisu, ktorého súčasťou sú takmer každý mesiac okrem iného aj príspevky o žiackych úspechoch, zájazdoch, aktivitách, ako aj a ich literárne práce v slovenskom jazyku. Milými slovami sa prihovorila i riaditeľka školy Vlatka Zahirovićová, ktorá pochválila spoluprácu s Centrom, úspechy žiakov učiacich sa slovenčinu a programy, na ktorých sa zúčastňujú cez projekty, ktoré pripravuje SKC Našice. Podujatie podporili aj žiačky 5. ročníka, ktoré pod vedením učiteľky Any Maroševićovej prečítali príspevok o Prameni a predviedli recitáciu básne Materinská reč. Ku koncu bola žiakom adresovaná výzva, aby naďalej vlastnou tvorbou prispievali k obohateniu Prameňa, jediného časopisu slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Výstava v škole kráľa Tomislava potrvá do konca apríla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top