Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Jurjevci

V Spoločenskom dome v Jurjevci sa 12. marca 2016 uskutočnilo valné zhromaždenie Zväzu Slovákov, ktorú viedol predseda Zväzu Mirko Vavra spolu s podpredsedníčkou Miroslavou Gržinićovou a tajomníčkou Zväzu a členkou Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku Brankou Baksovou. Zhromaždenia sa zúčastnili 62 delegáti z 16 Matíc slovenských. Prítomní boli aj vzácni hostia: veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J.E. Juraj Priputen, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom sneme Vladimir Bilek, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľudovít Pomichal, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe (Maďarsko) Igor Furdík, starostka obce Punitovci Jasna Matkovićová, zástupca starostu obce Punitovci Pavao Kvasnovski, podpredseda Rady slovenskej národnostnej v Osijecko-baranjskej župe Zlatko Dudjak, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-sriemskej župy Milan Pucovski, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny obce Puntovci Zdenko Komar, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov Josip Krajči, dozorca-poradca pre vyučovanie slovenského jazyka v Chorvátsku Andrija Kuric, predseda Aktívu učiteľov slovenského jazyka v Chorvátsku Josip Kvasnovski, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku Ružica Vinčaková, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka centra Tatjana Buhová a mnohí ďalší.

Spevácka skupina Matice slovenskej v Jurjevci slávnostne otvorila zhromaždenie slovenskou a chorvátskou hymnou a príležitostnou veľkonočnou piesňou, po čom sa pokračovalo so zhromaždením. Po schválení denného poriadku správu o činnosti Zväzu a finančnú správu predniesli predseda Miro Vavra a tajomníčka Branka Baksová a správy o SKC v Našiciach prečítala jeho riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Po správach sa prítomným prihovorili vzácni hostia, ktorí pochválili prácu Zväzu, Centra a Matíc, ktoré spoločne prispievajú k ochrane tradícií a kultúry Slovákov v Chorvátsku. Na záver zhromaždenia udelil Zväz Slovákov dlhoročnému predsedovi Matice slovenskej v Záhrebe Zlatkovi Jevakovi, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu jej podpredsedu, uznanie za dlhoročné a obetavé úsilie v na poli prezentácie a zachovávania identity Slovákov v Chorvátsku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top