Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice.

Kniha vznikla predovšetkým z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev ilockých Slovákov, ale aj jeho premeny v časovom horizonte.

Novú publikáciu predstavila autorka Drugová, iniciátor výskumu Miksád, riaditeľka Múzea mesta Ilok Maja Barićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. V rámci programu bola aj prehliadka krojov členov Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra pri Matici slovenskej v Iloku. Súčasťou programu boli aj vokálno-inštrumentálne body hudobníkov z Iloka.
Na prezentácii publikácie sa zúčastnil aj podpredseda Zväzu Slovákov Aleksandar Knapček a predstaviteľka Vukovarsko-sriemskej župy a predsedníčka Mestského zastupiteľstva mesta Ilok Renata Banožićová, ktorí sa prítomným prihovorili a akcentovali na význam prezentovanej publikácie.

Hlavným organizátorom prezentácie bolo Slovenské kultúrne centrum Našice, ktoré spolupracovalo s Univerzitou Mateja Bela z Banskej Bystrice, Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Múzeom mesta Ilok a Maticou slovenskou v Iloku.

Kniha predstavuje určitú úctu ilockých Slovákov voči predkom a vlastnému kultúrnemu dedičstvu, ktoré sa snažia aj touto publikáciou zachovať. Jej obsah je užitočný nielen pre miestne obyvateľstvo, ale aj pre milovníkov slovenskej, v tomto prípade menšinovej kultúry, ale aj pre širšiu sieť združení, spolkov, ďalej pre etnológov, muzeológov, historikov, ktorí určite môžu publikáciu využiť ako zdroj užitočných informácií, alebo ako potvrdenie už zhromaždených štúdií.

Scroll to Top