Prvý aktív učiteľov v kalendárnom roku

Dňa 27. februára sa v priestoroch žiackeho domova turistickej školy v Osijeku uskutočnil prvý aktív učiteľov slovenského jazyka a kultúry v tomto kalendárnom roku. Schôdzu, na ktorej sa zúčastnili všetci siedmi učitelia, poradca pre vyučovanie v slovenskom jazyku Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová, viedol predseda aktívu učiteľ Josip Kvasnovski. Denný program obsiahnutý v deviatych bodoch sa začal krátkymi správami učiteľov, ktorí referovali o realizácii plánov a programu od septembra 2015 do februára 2016, a to o školách, na ktorých vyučujú. Stručnú správu z Koordinačnej porady Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, ktorá sa konala 29. januára 2016 v Bratislave, podali poradca, predseda aktívu učiteľov a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorí sa na porade zúčastnili. Diskusia o nasledovných štyroch bodoch programu bola usmernená na určenie účasti na podujatiach, ktoré sa učiteľom ponúkajú, ale aj na organizačné záležitosti súvisiace s realizáciou projektu žiackej literárnej a dramatickej tvorivosti Slovenčina moja. Taktiež sa hovorilo o vydaní zbierky žiackych literárnych prác Kvapky XII. Slovenčina moja 2016 sa bude konať 14. mája v Jakšići a bude sa niesť v znamení S. H. Vajanského, keďže si v tomto roku pripomíname 100. výročie smrti tohto významného slovenského spisovateľa. Učitelia aj pri tejto príležitosti vyjadrili nádej, že prostriedky na navrhnuté projekty budú postačujúce, aby svoju prácu mohli vykonávať v plnom rozsahu. V tomto im budú nápomocní poradca pre vyučovanie v slovenskom jazyku a Slovenské kultúrne centrum v Našiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top