Tradičná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka žiakov ZŠ kráľa Tomislava a Slovenského kultúrneho centra Našice

V pondelok 22. februára pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka usporiadalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, tak ako každoročne, v spolupráci so základnou školou kráľa Tomislava vo vlastivednom múzeu v Našiciach program pre žiakov šiestych a siedmych tried ZŠ. Je to jedna z aktivít, ktorú Slovenské kultúrne centrum v Našiciach uskutočňuje od roku 2012, kedy bola so Základnou školou kráľa Tomislava podpísaná zmluva o spolupráci. Žiaci navštívili výstavu Kalvárie a krížové cesty na Slovensku, ktorú Centrum zorganizovalo v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe. Zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová, zoznámili v krátkosti žiakov s obsahom výstavy, po čom si ju žiaci sami prezreli a nakoniec vyplnili dotazník, ktorý pripravila učiteľka slovenčiny Ana Maroševićová. Žiaci pri tej príležitosti navštívili aj Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku a to v sprievode vedúcej knižnice Ružice Vinčakovej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top