Schôdza učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Prvá schôdza učiteľov slovenského jazyka a kultúry v tomto roku sa uskutočnila 17. januára v Osijeku. Poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric, ktorý zvolal toto stretnutie, a na ktorom sa zúčastnili takmer všetky učitelia, na úvod všetkých pozdravil a predstavil novú kolegyňu Maju Kanđera, ktorá od tohto školského roku pracuje na základnej škole Ivan Goran Kovačić v Zdencoch a na základnej škole Vladimira Nazora v Novej Bukovici. Spolu s učiteľmi sa poďakoval za účasť podpredsedovi pre školstvo a informovanie Josipovi Krajčiovi a riaditeľke Slovenského kulturného centra Našice Sandre Kralj Vukšić.
Prítomnosť Slovenského kultúrneho centra Našice pri dianí v tejto oblasti v nastávajúcom období bude neustála, čo vyplýva z Rozhodnutia Výkonného výboru Zväzu Slovákov zo dňa 28.11. 2014, podľa ktorého Slovenské kultúrne centrum Našice preberá všetky kompetencie v oblasti školstva, ktoré mal Zväz Slovákov.
Po úspešnej realizácii všetkých bodov programu boli v záujme dobrej spolupráce navrhnuté pravidlá komunikácie. Veríme, že zmena nebude mať negatívne dôsledky, ale práve naopak, zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice budú vyvíjať úsilie v prospech dobrej spolupráce v oblasti školstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top