Účasť Slovenského kultúrneho centra Našice na Stálej konferencii

V termíne 30. – 31. 10. 2014 sa v Bratislave konalo zasadnutie Stálej konferencie Slovenskej republiky a Slováci žijúci v zahraničí 2014. Hlavnou témou bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Slováci z Chorvátska boli zastúpení v úctyhodnom počte jednak počtom príspevkov, ako i početnosťou delegácie. Poslanec pre slovenskú a českú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a jeho tajomníčka Lidija Horvatová sa zúčastnili na konferencii s príspevkom na tému legislatívneho rámca Chorvátskej republiky a situácie v praxi v súvislosti so slovenskou menšinou v Chorvátsku. 

Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a tajomníčka Branka Baksová svojou prezentáciou poukázali na súčasný stav slovenskej menšiny v Chorvátsku, na organizáciu Slovákov v Chorvátsku a počet Slovákov podľa posledných sčítaní obyvateľstva. Do zborníka konferencie prispel aj Josip Krajči, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov s príspevkom na tému menšinového školstva v Chorvátsku. O aktivitách Matice slovenskej Rijeka hovorila Miroslava Gržinićová, predsedníčka Matice slovenskej Rijeka a podpredsedníčka pre kultúru vo Zväze Slovákov. Slovenské kultúrne centrum Našice zastupovala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá vo svojom príspevku podala základné infor mácie o legislatíve a právach slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top