Slovenčina moja 2016 v Iloku

Pod organizačným vedením Slovenského kultúrneho centra Našice 12. novembra v Iloku bol usporiadaný 23. ročník literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja – celoštátne podujatie v rámci ktorého sa každoročne prezentuje literárno – recitačno – dramatická žiacka činnosť v slovenskom jazyku. Hostiteľ podujatia bola ZŠ Julija Benešića Ilok, kým sa v organizácii okrem SKC Našice podieľala aj MS z Iloku. V programe účinkovalo okolo 100 žiakov z 12 základných (3 obvodných ) a 2 stredných škôl v Chorvátsku. Oživenie programu bolo vystúpenie žiačok z Vojvodiny – Emy Pudelkovej zo ZŠ 15. októbra z Pivnice a Marcely Gániovej zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Účasť žiakov z Vojvodiny v budúcnosti je tiež vítaná.
Aj tohto roku svetlo dňa uzrela nová zbierka žiackych prác Kvapky XII, ktorú stručne predstavili poradca pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva Chorvátskej republiky, pán Andrija Kuric, ktorý je zároveň aj hlavným redaktorom tejto zbierky, a predseda Aktívu slovenských učiteľov v Chorvátsku, pán Josip Kvasnovski. Prehliadka Slovenčina moja sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a sponzorstvo poskytli honorárny konzul Slovenskej republiky v Chorvátsku, pán Ivan Komak, Základná a Stredná škola v Iloku a podnik SEDITA zo Slovenska prostredníctvom Matice slovenskej z Martina.
Tohtoročne podujatie oceňujeme zvlášť úspešne, keďže prinieslo dva nové obsahy. Na podujatí sa zúčastnili hostia z Vojvodiny – Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Tatiana Naďová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s cieľom oživiť krajanskú spoluprácu. Pre rok 2017 sme nastolili spoluprácu v rámci projektov, ktoré chorvátska a srbská strana každoročne pripravujú a vďaka prítomnosti kolegov z Vojvodiny, naše podujatie dostalo medzinárodný charakter. Ďalšie obohatenie podujatia priniesla dielňa pre žiakov, ktorí sa na Slovenčine mojej zúčastnili a to pod vedením Moniky Necpálovej. Dielňa, ktorá sa konala po služobnej časti programu s primárnym cieľom komunikovať v slovenskom jazyku, skutočne obohatila program.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top