Jazyk do dedičstva – Účasť žiakov zo ZŠ kráľa Tomislava Našice 21. februára 2017

V druhej časti realizácie projektu Jazyk do dedičstva sa 21. februára, práve na Medzinárodný deň materinského jazyka, zúčastnili žiaci zo Základnej školy kráľa Tomislava Našice, ktorí v sprievode ich učiteľky slovenského jazyka Any Maroševićovej takisto navštívili výstavu o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska.
Žiakov piatych a šiestych tried našickej základnej školy v úvode privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková a zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová. Riaditeľka Centra oboznámila žiakov s jedenástimi prvkami kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Úspešnosť podujatia hodnotíme pozitívne aj vďaka aktívnej účasti žiakov, ktorí v komunikácii so zamestnankyňami Centra ukázali, že sa už poznajú určité kultúrne prvkami, o ktorých sa učili na hodine slovenčiny alebo sa s nimi stretli na letných školách na Slovensku. Okrem prezentácie prostredníctvom panelov mali žiaci aj živú prezentáciu predmetov zobrazených na výstave, a to pastierske dychové inštrumenty fujaru a koncovku, na ktorých zahrala kustódka Centra. Učiteľka slovenského jazyka Ana Maroševićová prejavila spokojnosť aj s touto spoluprácou školy a Centra, ktorá bola v tomto roku tematicky prepojená s výstavou. Ocenila najmä predstavenie časti bohatého nehmotného kultúrneho dedičstva, do ktorého žiaci zaradili aj svoj slovenský materinský jazyk. Uvedený projekt pod názvom Jazyk do dedičstva sa uskutočnil s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top