Účasť žiakov z Jelisavca na projekte Jazyk do dedičstva

Medzi aktivity, ktoré Slovenské kultúrne centrum v Našiciach vykonáva v oblasti ochrany slovenskej kultúry a jazyka, je zaradený projekt Jazyk do dedičstva, vzdelávací program pre žiakov základných škôl. Projekt sa s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizuje pripomenutím Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa na celom svete oslavuje 21. februára. Je to každoročná aktivita, ktorú SKC v Našiciach uskutočňuje v spolupráci so školami, v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra a s ktorými má podpísanú dohodu o spolupráci.
K tomuto projektu bola vo Vlastivednom múzeu Našice inštalovaná výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, ktorú 13. februára navštívili žiaci Základnej školy Ivana Brníka Slováka z Jelisavca v sprievode svojej učiteľky slovenského jazyka Branky Kandžerovej.
Na úvod žiakov s pani učiteľkou privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, a potom v slovenskom jazyku aj riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá žiakom predstavila 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska. Na výstave sa žiaci mohli dozvedieť, ako bolo podľa legendy objavené zlato v Banskej Štiavnici, pri akej príležitosti sa zvonilo zvonmi, ako vznikla modrotlač a okrem iného aj fujara. Slovný výklad spestrila hrou na dvoch pastierskych ľudových tradičných hudobných nástrojoch, fujare a koncovke, kustódka Centra Tatjana Buhová. Žiakov predvedená ukážka tradičnej ľudovej hudby veľmi zaujala.
Žiaci z Jelisavca a pani učiteľka Kandžerová vyjadrili potešenie z tejto návštevy aj zo spolupráce s Centrom, pričom si podujatie okrem znalostí o slovenskom kultúrnom dedičstve vyžiadalo aj znalosť niektorých, dovtedy pre žiakov neznámych, slovenských pojmov, čím si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top