Výstava Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska zorganizovali na 1. poschodí Vlastivedného múzea v Našiciach dňa 3. februára vernisáž výstavy pod názvom „Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska“.

Úvodným slovom zúčastnených privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, ktorá vyjadrila potešenie, že sa práve v priestoroch Vlastivedného múzea môže uskutočniť táto nádherná výstava ukazujúca, ako sa iné národy, v tomto prípade slovenský národ, starajú o svoje dedičstvo. V mene Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a mesta Našice pozdravila všetkých prítomných Branka Baksová. Z vystaveného materiálu vyzdvihla obľúbený slovenský tradičný nástroj fujaru, na ktorej sa v Chorvátsku najprv začalo hrať práve v Markovci. Pani Baksová pozvala všetkých, aby navštívili prezentované destinácie a zaujímavosti.

V mene organizátora všetkým za úspešnú spoluprácu poďakovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Zaželala si, aby si všetci, ktorí si pozrú túto výstavu, uvedomili jej význam a snahu SKC v Našiciach priblížiť slovenský jazyk a kultúru občanom Našíc a okolia.
Výstavu pripravilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska, odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Hlavnou úlohou tohto centra sú aktivity súvisiace s implementáciou Dohody UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Vlády Slovenskej republiky.

Výstava predstavuje jeden z výsledkov implementácie uvedených koncepcií – predstavuje 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska (fujara, modrotlač, horehronský viachlasný spev…). Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska je autorom Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo výstava takisto dokumentuje taktiež formou školy remesiel, ktoré organizuje uznávaná organizácia Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
Výstava s podporou mesta Našice a Vlastivedného múzea Našice potrvá do 24. februára.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top