Kategória: Správy

Schôdza s predstaviteľmi Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

Schôdza s predstaviteľmi Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

V Bratislave sa 30. októbra 2014 uskutočnila schôdza s predstaviteľmi Slovákov z Chorvátska a zástupcom riaditeľky Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Andrejom Solárom a predsedom Chorvátskeho kultúrneho  zväzu na Slovensku Radoslavom Jankovićom o reciprocite, podľa ktorej bolo založené Muzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenské kultúrne centrum Našice. Slovákov v Chorvátsku zastupovali poslanec pre českú […]

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Na pozvanie organizátora Lipovlianskych stretnutí prišli do obce Lipovliany a Matice slovenskej Lipovliany na pracovnú schôdzu vo štvrtok 17. júla 2014 predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, dr. Hana Kováčová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku a Boris Petrík, prvý tajomník slovenského veľvyslanectva, a Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice. Privítaní boli členmi […]

V relácii Prizma na HRT

V relácii Prizma na HRT

Na pozvanie Danijely Draštata, vedúcej multinárodnostnej relácie Prizma, dňa 29. mája 2014 hostkou bola riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić . V relácii, ktorá bola vysielaná 31. mája viedli rozhovor na tému prečo je folklór dominantný keď ide o kultúrne ochotníctvo národnostných menšín. Divákom sa snažili ujasniť, prečo Slováci v Chorvátsku používajú viac […]

Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry ChR

Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry ChR

Dňa 22. mája sa na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky v Záhrebe uskutočnilo pracovné stretnutieohľadne problematiky možností fi nančnej podpory Slovenského kultúrneho centra v Našiciach zo stranyministerstva. Na Ministerstve kultúry prijal delegáciu zástupca ministerky Berislav Šipuš. Delegáciu tvorili: poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, tajomníčka […]

Pracovné stretnutie troch našických slovenských organizácií

Pracovné stretnutie troch našických slovenských organizácií

Dňa 6. mája 2014 sa v priestoroch Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach z iniciatívy predsedu Zväzu Slovákov uskutočnilo ich pracovné stretnutie, najmä Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Predseda zväzu Mirko Vavra a tajomníčka Branka Baksa podali informáciu o svojich aktuálnych projektoch. Riaditeľka našickej knižnice Blaža Pavlović Radmanović […]

Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

V organizácii Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe sa od 7. do 11. mája 2014 uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od roku 1780 do dnes). Konferencie, na ktorej odborné práce prezentovalo oko 40 odborníkov zo Slovenska, Česka a Chorvátska, sa zúčastnili aj predstavitelia Zväzu Slovákov – podpredseda pre informovanie […]

Podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci

Podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci

V nedeľu 4. mája 2014 v Dome kultúry v Soľanoch pri príležitosti prezentácie monografie o soľanských Slovákoch bolo medzi Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenským kultúrnym centrom Našice podpísané Memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je rozvíjať aktivity na zachovávanie tradičnej slovenskej kultúry a výskumná činnosť. Koordinátorom za […]

Spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti a SKC Našice

Spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti a SKC Našice

Rušno bolo 24. 3. 2014 v Slovenskom kultúrnom centre Našice, kde sa od rána do večera striedali Slováci z našického kraja. Dôvodom ich príchodu do Slovenského kultúrneho centra Našice bola spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti zo Záhrebu a Slovenského kultúrneho centra Našice, v rámci ktorej Slovenské kultúrne centrum Našice malo za úlohu zabezpečiť prístup […]

Mŕtve kapitály pokrstené v Lipovľanoch

Mŕtve kapitály pokrstené v Lipovľanoch

Matica slovenská Lipovľany a Slovenské kultúrne centrum Našice zrealizovali začiatkom roka 2014 ďalší spoločný projekt – reprint prekladu Mŕtvych kapitálov. Pri príležitosti 155. výročia narodenia  Josipa Kozarca a 110 rokov od vydania prekladu do slovenského jazyka, s cieľom upevniť túto väzbu, dala Matica slovenská Lipovľany v spolupráci s SKC Našice, s finančnou podporou Rady pre […]

Scroll to Top