Kategória: Správy

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky

V organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach sa v sobotu 28. novembra 2015 v Obecnej škole kráľa Tomislava v Markovci uskutočnila prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky. Na začiatku prítomných pozdravili riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá predstavila hlavnú prednašateľku tohto podujatia, pedagogičku zo Slovenska Moniku Necpálovú, a v mene Rady pre národnostné […]

Dielňa bábkoherectva pre pedagógov a jej prínos projektu Noc divadla

Dielňa bábkoherectva pre pedagógov a jej prínos projektu Noc divadla

V rámci starostlivosti o slovenské školstvo v CHR a vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dvojdňovú vzdelávaciu dielňu na tému Elementy bábkarstva vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým vo vyučovaní slovenského jazyka. Dielňa sa konala v Osijeku 21. a 22. novembra 2015 pod odborným vedením lektorky Moniky Necpálovej, s […]

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť

Dňa 11. 11. 2015 sa v Martine, na pôde Výborovne Matice slovenskej, strelo pätnásť delegátov zo zahraničia, spoločne s činovníkmi Matice slovenskej. Zasadanie RSŽZ pri MS otvoril v mene predsedu Matice slovenskej, Mariána Tkáča, predseda Dozorného výboru MS, Štefan Martinkovič, ktorý hostí srdečne privítal a poďakoval im za spoluprácu s MS. Schvaľovanie programu, rokovacieho poriadku, […]

Projekt Kniha pre teba

Projekt Kniha pre teba

Dňa 10. novembra 2015 predstavitelia Slovákov žijúcich v Chorvátsku – predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, tajomníčka Zväzu Branka Baksová a riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, navštívili mesto Partizánske, kde sa stretli s koordinátorom organizácie Edukácia a Internet Peterom Balážom. Táto organizácia založila projekt pod názvom Kniha pre teba, so zámerom podporiť čítanie a zachrániť […]

Predstavovanie a začiatok realizácie projektu Zoskupení okolo stola

Predstavovanie a začiatok realizácie projektu Zoskupení okolo stola

Na základnej škole Josip Kozarac v Josipovci Punitovskom bol 22. októbra  2015 usporiadaný program pri príležitosti Dní chleba. Bola to vhodná príležitosť, na ktorej Slovenské kultúrne centrum Našice predstavilo projekt Zoskupení okolo stola. Projekt, ktorý v školskom roku 2015/2016 pre 30 žiakov zabezpečuje bezplatné stravovanie v školskej jedálni, prebieha s finančnou podporou Ministerstva sociálnej politiky […]

180 rokov od príchodu Slovákov do Míľoviec

180 rokov od príchodu Slovákov do Míľoviec

V sobotu 17. októbra 2015 matičiari z Míľoviec oslavovali 180. rokov od príchodu Slovákov do tejto slavónskej dediny. Pri tejto príležitosti sa, okrem kultúrno-umeleckého programu a svätej omše, uskutočnil aj okrúhli stôl na tému príchodu Slovákov, na ktorom sa zúčastnili poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric, spoluautor knihy Slováci v Míľovciach (1835-2010) Emil Dorčak, vedúca […]

Chorvátski partneri projektu Slovake.eu hostiteľmi stretnutia v Primoštenu

Chorvátski partneri projektu Slovake.eu hostiteľmi stretnutia v Primoštenu

Piate stretnutie partnerov projektu Slovake.eu sa začalo v Primoštenu prvým dňom Týždňa celoživotného vzdelávania 28. septembra 2015. Trojdňové stretnutie skončilo 30. septembra, na Medzinárodný deň prekladania, kedy všetci prítomní partneri z piatich krajín preložili symbolicky niekoľko riadkov webovej stránky projektu zo slovenského jazyka do jazyka svojej krajiny, čo zároveň predstavuje jednu z najdôležitejších aktivít partnerov […]

Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte a vernisáž výstavy „Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO“

Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte a vernisáž výstavy „Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO“

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a Roku Ľudovíta Štúra 26. 9. 2015 sa uskutočnil odobrný seminár pod názvom Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte v organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach s finančnou podporou Rady pre národnostné menšiny CHR a s podporou mesta Našice. Na seminári, ktorý sa konal v mestskej radnici v Našiciach so […]

Nakrúcanie v osijeckom študiu pre reláciu Prizma a nakrúcanie interview pre rádio Našice

Nakrúcanie v osijeckom študiu pre reláciu Prizma a nakrúcanie interview pre rádio Našice

Dňa 25.9.2015 riaditeľka SKC v Našiciach nakrútila interview pre reláciu Kulturni mozaik na Rádiu Našice pri príležitostiach, ktoré sa uskutočnili tohto víkendu (26.9.2015) – Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte v mestskej radnici mesta Našice a vernisáž výstavy Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo pre UNESCO na 1. Poschodí Vlastivedného múzea mesta Našice (kaštieľ […]

Oslava Dňa Ústavy Slovenskej republiky v Chorvátsku

Oslava Dňa Ústavy Slovenskej republiky v Chorvátsku

Deň Ústavy Slovenskej republiky si pripomenuli Slováci v Chorvátsku 23. septembra 2015 na recepcii, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe. Recepcia, ktorú pri tejto príležitosti už tradične pripravuje Veľvyslanectvo SR v Záhrebe, sa konala v paláci Dverce v Záhrebe. Pozvanie J. E. Juraja Priputena prijali okrem iných aj vedúce osoby slovenských organizácií a spolkov, […]

Scroll to Top