Kategória: Správy

Podpísaná Dohoda o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou

Začiatok roka 2015, ktorý sa na Slovensku nesie v znamení Ľ. Štúra, bol pre Slovenské kultúrne centrum Našice pozitívny aj v tom, že bola podpísaná Dohoda o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.Proces od iniciatívy, ktorá sa udiala v Slovenskom kultúrnom centre 22. mája 2012 počas návštevy delegácie Slovenskej národnej knižnice, po prípravu a podpísanie zmluvy […]

Koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí

V rámci kompetencií nadobudnutých koncom roka 2014 pre oblasť školstva, sa riaditeľka Sandra Kralj Vukšić a kustódka Tatjana Buha zúčastnili 30. januára 2015 na koordinačnej porade, ktorú zorganizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Stretnutie, ktoré viedol generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, […]

Prvá genealogická poradňa v SKC Našice

Prvá genealogická poradňa v SKC Našice

V priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice, kde sa nachádza aj sídlo Zväzu Slovákov, v utorok 27. 1. 2015. o 17. hodine uskutočnila sa prvá genealogická poradňa. Slovenské kultúrne centrum Našice vykonáva tento projekt s cieľom poskytovania podpory všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii svojej alebo nektorej inej, viac alebo menej známej rodine, reps. […]

Stretnutie predstaviteľov partnerských inštitúcií

Stretnutie predstaviteľov partnerských inštitúcií

Dňa 21. januára 2015 v Osijeku, pol roka od podpísania Memoranda o spolupráci, sa stretnutím predstaviteľov partnerských inštitúcií začala realizácia spolupráce medzi Katedrou manažmentu kultúry a turizmu z Nitry a Slovenským kultúrnym centrom Našice. Delegáciu z Nitry pod vedením prof. Jaroslava Čukana, v zostave Boris Michalík, Ladislav Lenovský, Roman Zima, Michal Kurpaš privítal v Osijeku […]

Schôdza učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Schôdza učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Prvá schôdza učiteľov slovenského jazyka a kultúry v tomto roku sa uskutočnila 17. januára v Osijeku. Poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric, ktorý zvolal toto stretnutie, a na ktorom sa zúčastnili takmer všetky učitelia, na úvod všetkých pozdravil a predstavil novú kolegyňu Maju Kanđera, ktorá od tohto školského roku pracuje na základnej škole Ivan Goran […]

Účasť Slovenského kultúrneho centra Našice na Stálej konferencii

Účasť Slovenského kultúrneho centra Našice na Stálej konferencii

V termíne 30. – 31. 10. 2014 sa v Bratislave konalo zasadnutie Stálej konferencie Slovenskej republiky a Slováci žijúci v zahraničí 2014. Hlavnou témou bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Slováci z Chorvátska boli zastúpení v úctyhodnom počte jednak počtom príspevkov, ako i početnosťou delegácie. Poslanec […]

Schôdza s predstaviteľmi Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

Schôdza s predstaviteľmi Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

V Bratislave sa 30. októbra 2014 uskutočnila schôdza s predstaviteľmi Slovákov z Chorvátska a zástupcom riaditeľky Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Andrejom Solárom a predsedom Chorvátskeho kultúrneho  zväzu na Slovensku Radoslavom Jankovićom o reciprocite, podľa ktorej bolo založené Muzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenské kultúrne centrum Našice. Slovákov v Chorvátsku zastupovali poslanec pre českú […]

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Na pozvanie organizátora Lipovlianskych stretnutí prišli do obce Lipovliany a Matice slovenskej Lipovliany na pracovnú schôdzu vo štvrtok 17. júla 2014 predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, dr. Hana Kováčová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku a Boris Petrík, prvý tajomník slovenského veľvyslanectva, a Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice. Privítaní boli členmi […]

V relácii Prizma na HRT

V relácii Prizma na HRT

Na pozvanie Danijely Draštata, vedúcej multinárodnostnej relácie Prizma, dňa 29. mája 2014 hostkou bola riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić . V relácii, ktorá bola vysielaná 31. mája viedli rozhovor na tému prečo je folklór dominantný keď ide o kultúrne ochotníctvo národnostných menšín. Divákom sa snažili ujasniť, prečo Slováci v Chorvátsku používajú viac […]

Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry ChR

Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry ChR

Dňa 22. mája sa na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky v Záhrebe uskutočnilo pracovné stretnutieohľadne problematiky možností fi nančnej podpory Slovenského kultúrneho centra v Našiciach zo stranyministerstva. Na Ministerstve kultúry prijal delegáciu zástupca ministerky Berislav Šipuš. Delegáciu tvorili: poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, tajomníčka […]

Scroll to Top