Kategória: Správy

Prvý aktív učiteľov v kalendárnom roku

Prvý aktív učiteľov v kalendárnom roku

Dňa 27. februára sa v priestoroch žiackeho domova turistickej školy v Osijeku uskutočnil prvý aktív učiteľov slovenského jazyka a kultúry v tomto kalendárnom roku. Schôdzu, na ktorej sa zúčastnili všetci siedmi učitelia, poradca pre vyučovanie v slovenskom jazyku Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová, viedol predseda aktívu učiteľ Josip Kvasnovski. […]

Tradičná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka žiakov ZŠ kráľa Tomislava a Slovenského kultúrneho centra Našice

Tradičná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka žiakov ZŠ kráľa Tomislava a Slovenského kultúrneho centra Našice

V pondelok 22. februára pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka usporiadalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, tak ako každoročne, v spolupráci so základnou školou kráľa Tomislava vo vlastivednom múzeu v Našiciach program pre žiakov šiestych a siedmych tried ZŠ. Je to jedna z aktivít, ktorú Slovenské kultúrne centrum v Našiciach uskutočňuje od roku 2012, kedy […]

Výstava “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku” v Našiciach

Výstava “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku” v Našiciach

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebeu usporiadalo 20. 2. 2016 vo Vlastivednom múzeu v Našiciach vernisáž “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku”. Výstavu otvoril farár z farnosti sv. Marka evanjelistu Nedjeljko Androš. Kalvárie a krížové cesty – téma tejto výstavy, znázorňuje posledné momenty zo života Ježiša s dôrazom na […]

Prezentácia edukačno-rekreačných programov na rok 2016 pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Prezentácia edukačno-rekreačných programov na rok 2016 pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj tohto roku zorganizovala koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa uskutočnila 29. januára v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa na nej predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska a zastúpenie mali […]

Prvé stretnutie Slovákov z Chorvátska s novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pánom Jánom Varšom

Prvé stretnutie Slovákov z Chorvátska s novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pánom Jánom Varšom

V rámci účasti na koordinačnej porade pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí využili predstavitelia školstva v Chorvátsku (poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric, predseda aktívu učiteľov Josip Kvasnovski a zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová) príležitosť a navštívili 28. januára 2016 nového predsedu Úradu […]

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky

V organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach sa v sobotu 28. novembra 2015 v Obecnej škole kráľa Tomislava v Markovci uskutočnila prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a akadémia hlaholiky. Na začiatku prítomných pozdravili riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá predstavila hlavnú prednašateľku tohto podujatia, pedagogičku zo Slovenska Moniku Necpálovú, a v mene Rady pre národnostné […]

Dielňa bábkoherectva pre pedagógov a jej prínos projektu Noc divadla

Dielňa bábkoherectva pre pedagógov a jej prínos projektu Noc divadla

V rámci starostlivosti o slovenské školstvo v CHR a vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dvojdňovú vzdelávaciu dielňu na tému Elementy bábkarstva vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým vo vyučovaní slovenského jazyka. Dielňa sa konala v Osijeku 21. a 22. novembra 2015 pod odborným vedením lektorky Moniky Necpálovej, s […]

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť

Dňa 11. 11. 2015 sa v Martine, na pôde Výborovne Matice slovenskej, strelo pätnásť delegátov zo zahraničia, spoločne s činovníkmi Matice slovenskej. Zasadanie RSŽZ pri MS otvoril v mene predsedu Matice slovenskej, Mariána Tkáča, predseda Dozorného výboru MS, Štefan Martinkovič, ktorý hostí srdečne privítal a poďakoval im za spoluprácu s MS. Schvaľovanie programu, rokovacieho poriadku, […]

Projekt Kniha pre teba

Projekt Kniha pre teba

Dňa 10. novembra 2015 predstavitelia Slovákov žijúcich v Chorvátsku – predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, tajomníčka Zväzu Branka Baksová a riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, navštívili mesto Partizánske, kde sa stretli s koordinátorom organizácie Edukácia a Internet Peterom Balážom. Táto organizácia založila projekt pod názvom Kniha pre teba, so zámerom podporiť čítanie a zachrániť […]

Predstavovanie a začiatok realizácie projektu Zoskupení okolo stola

Predstavovanie a začiatok realizácie projektu Zoskupení okolo stola

Na základnej škole Josip Kozarac v Josipovci Punitovskom bol 22. októbra  2015 usporiadaný program pri príležitosti Dní chleba. Bola to vhodná príležitosť, na ktorej Slovenské kultúrne centrum Našice predstavilo projekt Zoskupení okolo stola. Projekt, ktorý v školskom roku 2015/2016 pre 30 žiakov zabezpečuje bezplatné stravovanie v školskej jedálni, prebieha s finančnou podporou Ministerstva sociálnej politiky […]

Scroll to Top