Kategória: Výskumy

Nástenné kuchárky zo Solian a Míľoviec

Nástenné kuchárky zo Solian a Míľoviec

Pomaly sa blíži koniec výskumnej časti projektu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek. Riaditeľka a kustódka Centra v marci vykonali dva výskumné zájazdy do ďalších dvoch lokalít, v ktorých žijú Slováci. Výskum sa, ako dvanásty v poradí, uskutočnil dňa 2. marca v priestoroch Matice slovenskej zo […]

Pokračovanie výskumu aj v roku 2017

Pokračovanie výskumu aj v roku 2017

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach začalo začiatkom apríla 2016 s projektom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek. Odvtedy spracovalo 9 lokalít, v ktorých žije a pôsobí slovenská národnostná menšina a zaevidovalo viac ako 200 nástenných kuchárok, ktoré okrem umeleckých motívov obsahovali aj cenné informácie, ako napríklad výtvarnú schopnosť, gramotnosť a majetkové pomery ich […]

9. výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Radoši

9. výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Radoši

Dňa 6. decembra členovia Matice slovenskej v Radoši srdečne privítali vo svojich matičných priestoroch zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Išlo už o 9. výskumný výjazd v rámci projektu dokumentovania nástenných kuchárok. Aj keď je Radoš počtom obyvateľov neveľká obec, neodlišovala sa množstvom zaznamenaných kuchárok od doteraz skúmaných lokalít. Počas pobytu v tejto slovenskej dedine […]

Záver celochorvátskeho výskumu mapovania kultúrneho dedičstva výskumom v Rijeke

Záver celochorvátskeho výskumu mapovania kultúrneho dedičstva výskumom v Rijeke

Druhá polovica roku 2016 sa niesla v znamení realizácie spolupráce medzi Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach a Katedrou manažmentu kultúry a turizmu v Nitre, ktorej základy boli položené v roku 2014 podpísaním Memoranda o spolupráci. Realizácia výskumného projektu, zameraného na mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku, prebehla úspešne. Pracovníci Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej […]

Výskum kultúrneho potenciálu – Međurić, Lipovľany

Výskum kultúrneho potenciálu – Međurić, Lipovľany

Výskumný tím z Nitry v termíne 24. – 30. novembra vykonal posledný terénny výskum medzi Slovákmi v Chorvátsku pre potreby projektu Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov na Dolnej zemi. Terénny výskum v rámci tohto projektu bol realizovaný v Međurići a Lipovľanoch, kde pôsobia Matice slovenské. Slovenské kultúrne centrum Našice poskytlo pomoc v koordinácii časového harmonogramu skúmania […]

Výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Markovci Našičkom 8.11., Josipovci Punitovskom 13.11. a Záhrebe 15.11.2016

Výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Markovci Našičkom 8.11., Josipovci Punitovskom 13.11. a Záhrebe 15.11.2016

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pokračovalo v plnom prúde vo svojej výskumnej práci dokumentovania nástenných kuchárok aj v novembri. V tomto mesiaci spracovalo až tri slovenské lokality, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny, a zaznamenalo vzácne ručné práce, ktoré sa voľakedy nachádzali v takmer každom dome. Zo zabudnutia sa tak podarilo vytrhnúť nemalý počet […]

Výskum kultúrneho potenciálu – Zokov Gaj, Jakšić, Míľovce

Výskum kultúrneho potenciálu – Zokov Gaj, Jakšić, Míľovce

Výskumný tím z Nitry v termíne 14. – 21. októbra vykonal štvrtý terénny výskum medzi Slovákmi v Chorvátsku pre potreby projektu Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov na Dolnej zemi. Terénny výskum v rámci tohto projektu bol realizovaný v Zokovom Gaji, Jakšići a Mílovciach, kde pôsobia Matice slovenské. Slovenské kultúrne centrum Našice poskytlo pomoc v koordinácii časového […]

Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku na našickom území

Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku na našickom území

V rámci výskumného projektu mapovania kultúrneho potenciálu dolnozemských Slovákov projekčný tím Filozofickej fakulty Univerzity v Nitre už realizoval terénny výskum vo viacerých lokalitách v rámci dvoch týždňových návštev. Od 23. do 30. septembra 2016 ich destináciou bolo práve našické územie, kde vykonávajú terénny výskum v Markovci, Našiciach a Jelisavci. Projekt zahŕňa mapovanie súčasného materiálneho, kultúrneho, […]

Výskum kultúrneho potenciálu – Josipovec, Jurjevec, Osijek

Výskumný tím z Nitry v termíne 20. – 26. augusta 2016 vykonal druhý terénny výskum medzi Slovákmi v Chorvátsku pre potreby projektu Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov na Dolnej zemi. Terénny výskum v rámci tohto projektu bol realizovaný v Josipovci, Jurjevci a Osijeku, kde pôsobia Matice slovenské. Slovenské kultúrne centrum Našice poskytlo pomoc v koordinácii časového […]

Piaty výjazd SKC v Našiciach do terénu 

Piaty výjazd SKC v Našiciach do terénu 

Vo štvrtok 28. júla 2016 Slovenské kultúrne centrum Našice vykonalo piaty vstup do terénu v rámci realizácie projektu Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých materí, a to práve v Zokovom Gaji, v ktorom sa skrývalo nečakané bohatstvo tohto druhu ľudového umenia. V priestoroch Matice v Zokovom Gaji riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana […]

Scroll to Top