Naslovnica slo

Podporovatelia

 Archív

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok ponúka aktivity zamerané na krajanov. 30. 5. – 3. 6. 2022 Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka/ Dva kurzy pre krajanov z ponuky Letnej univerzity

Pokračujte v čítaní »

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja

Pokračujte v čítaní »
Scroll to Top