Urednik

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová v rámci projektu MySme navštívili 6. decembra žiakov slovenského jazyka 6. a 7. ročníka Základnej školy Ivana Brníka Slováka v Jelisavci. Za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka Maje Kanđerovej, riaditeľky Ljerky Ćorkovićovej a pedagogičky Tamary Mazurovej predstavili deťom uvedení projekt a potom uskutočnili […]

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

V dňoch 1. a 2. decembra sa v Báčskom Petrovci na Gymnáziu Jána Kollára konalo odborné zdokonaľovanie. Podujatia sa zúčastnilo tridsaťosem učiteľov slovenského jazyka, jazykov s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uchádzači semináru boli hlavne krajania zo Srbska, z miest Kovačica, Pivnice, Báčska Palanka, Hložany, […]

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Pri príležitosti výročia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pripravil medzinárodnú konferenciu. Slováci v Nadlaku žijú už 220 rokov. Pri tejto príležitosti sa uvedení organizátori rozhodli usporiadať medzinárodnú konferenciu, prostredníctvom ktorej sa zhromaždia nové poznatky o Slovákov v Nadlaku, doplnia sa existujúce zachytené v rôznych zborníkoch a iných […]

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou […]

28. Slovenčina moja v Josipovci Punitovskom

28. Slovenčina moja v Josipovci Punitovskom

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ zaznamenala tohto roku svoj 28. ročník. Hostiteľom celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka tvorba v slovenskom jazyku, bola Základná škola Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podieľala aj Matica slovenská v Josipovci. Podujatie sa uskutočnilo 11. novembra v Dome […]

SKC Našice na výstave kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovare

SKC Našice na výstave kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovare

Výstava kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovarsko-sriemskej župe pod názvom SAKNAM (chorvátska skratka pre Knižný a vydavateľský veľtrh národnostných menšín Vukovarsko-sriemskej župy) sa tohto roku konala v sobotu 21. októbra v kaštieli Eltz mestského múzea vo Vukovare. Tohtoročný v poradí 5. SAKNAM bol organizovaný v spoluorganizácii Zväzu Rusínov Chorvátskej republiky a Rady […]

Deti pre lepší svet – prezentácia Slovenska

Deti pre lepší svet – prezentácia Slovenska

Na pozvanie vedúceho nadácie Deti pre lepší svet Lea Petrova dňa 19. novembra Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom Našice v meste Samobor priblížili Slovensko v rámci projektu „Objavujeme svet”.  Približne 120 návštevníkov prostredníctvom prezentácie oboznámil so zaujímavosťami Slovenska zástupca veľvyslankyne SR v Chorvátsku Zdenko Galbavý. Kvízom preverili nadobudnuté vedomosti detí […]

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Dňa 17. októbra sa konala oslava 30. výročia vzniku Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Metodické centrum pripravuje pre krajanov vzdelávacie podujatia na ktorých sa zúčastňujú žiaci a učitelia, a ktoré za ten čas 30tých rokov absolvovalo viac ako 13.500 pedagógov i žiakov. Z Chorvátska sa na ich programoch zúčastňujú najmä […]

Scroll to Top