Urednik

Vykročenie k výstavám v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vykročenie k výstavám v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Výstavná činnosť v Slovenskom kultúrnom centre len je jedna zo zložiek, ktoré vykonáva táto ustanovizeň. Prvú výstavu toto centrum pripravilo v roku 2015 v priestoroch Vlastivedného múzea Našice, a to pod názvom Tvár kontrastu. Bola to výstava výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí pri Matici slovenskej Josipovec, a obsahovala niekoľko desiatok malieb a sôch ôsmich autorov. […]

Výzva na zasielanie príspevkov

Výzva na zasielanie príspevkov

Vážení spolupracovníci Slovenského svetového kalendára, obyvatelia Slovenska, podobne ako aj Slováci na Dolnej zemi, v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Poľsku, Kanade, Austrálii, či v iných kútoch sveta sa v roku 2020 ocitli v ťažkej situácii. Všetci veľmi podobne prežívame novovzniknutú situáciu s pandémiou korona vírusu, snažíme sa chrániť predovšetkým seba a svojich blízkych tak, že zostávame […]

Schôdza na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky

Schôdza na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, štátny tajomník Ministerstva kultúry ChR Ivica Poljičak, asistentka ministerky Marica Mikec, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

  Úplné uplatnenie Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podpísané v roku 2010 Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky je témou viacročného procesu rokovania medzi stranami, ktoré dohodu podpísali; v prítomnosti zriaďovateľa Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, Zväzu Slovákov a parlamentného poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira […]

Možnosť vzdelávania – Letná univerzita 2020

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na náhradnom programe namiesto Letnej univerzity 2020 v Modre. V ponuke je Online Letná univerzita 2020 počas 2 týždňov v mesiaci júl (13. – 24. 7. 2020). Viac informácii na webe: https://cdv.uniba.sk/ujop/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury/ Aktuálne je v ponuke online program  pre samoplatcov. V prípade záujmu o bezplatnú účasť na kurze […]

Informácia pre samoplatcov – možnosť vzdelávania

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na Jazykovej a odbornej príprave na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku, ktorú inštitúcia Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pre zahraničných študentov alebo absolventov zahraničných stredných škôl s maturitou. Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné vysokoškolské štúdium. […]

Pracovná návšteva parlamentného poslanca Zväzu Slovákov a SKC v Našiciach

Pracovná návšteva parlamentného poslanca Zväzu Slovákov a SKC v Našiciach

Uvoľnenie obmedzenia pohybu ľudí mimo územia župy, v ktorej majú trvalé bydlisko, využil poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, a zavítal v rámci svojej pracovnej cesty aj do sídla Zväzu Slovákov v Našiciach. V priestoroch Zväzu Slovákov v piatok 8. mája pána poslanca privítal predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra […]

Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu

Bratislava 1. mája (TASR) – Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV). “V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 – 2025 vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí […]

Prihlaška do registra slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spustilo iniciatívu ALUMNI databázy. Jedná sa o register slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí. Hlavným cieľom ALUMNI databázy je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce. Register vedcov pôsobiacich v zahraničí má slúžiť ako zdroj kontaktov pre (honorovaný) mentoring domácich riešiteľov projektov v […]

Scroll to Top