Kategória: Správy

Dielňa v organizácii MVV ChR

Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa […]

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Na Základnej škole Josipa Kozarca v Lipovľanoch sa vo štvrtok 27. februára uskutočnila prezentácia výsledkov dvojročného projektu Erasmus + „Spolu v rozmanitosti/Together in diversity“. Jedne z chvályhodných výsledkov projektu pre slovenskú menšinu sú: – zvýšenie počtu žiakov slovenského jazyka a kultúry v dvoch rokoch z 18 na 36 – vypracované učebné pomôcky pre výučbu slovenského […]

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvýkrát navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia. Hostí z veľvyslanectva […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. […]

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Dňa 31. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnila koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na stretnutí, ktoré viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. […]

Medzinárodná konferencia Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov)

Medzinárodná konferencia Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov)

Trvanie: 20.03.2020 – 21.03.2020 Miesto: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Ulica: Independentei 36 Mesto/obec: Nadlak Smerové číslo: 315500 Štát: Rumunsko Medzinárodná konferencia, ktorá je súčasťou udeľovania ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku sa v tomto roku bude niesť v znamení témy Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov). Konferencia sa […]

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike sa uskutočnilo 28. decembra 2019 so začiatkom o 13. hodine v Národnom dome v Međurići. Prednesom chorvátskej a slovenskej hymny slávnostne ho otvorili členovia dychovej hudby Českej besedy v Međurići. Potom sa v krátkom kultúrno-umeleckom programe predstavili hostitelia – členovia speváckej skupiny Orava MS v Međurići a hostia […]

Prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom

Prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom

V organizácii Matice slovenskej v Josipovci Punitovskom sa 8. decembra v priestoroch Kultúrneho domu v Josipovci Punitovskom uskutočnila prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom. Autormi knihy sú Josipovčania, učiteľ slovenského jazyka Andrija Kuric a učiteľka výtvarnej kultúry na dôchodku Anica Popovićová. Okrem autorov knihu prezentovali riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová […]