Kategória: Správy

Terénna výskumná sonda a workshopy na tému detských hier v rámci projektu MySme

Terénna výskumná sonda a workshopy na tému detských hier v rámci projektu MySme

Partnerom projektu Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (ďalej MySme) za Chorvátsko je Slovenské kultúrne centrum Našice. Toto pracovisko identifikovalo témy, ktoré by v rámci projektu mali byť spracované do výslednej podoby desiatich krátkych vzdelávacích filmov. Cieľom filmov je zachovanie etnoidentifikačných prvkov v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, ale […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

Vo štvrtok 28. októbra sa uskutočnilo odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Keďže väčšina účastníkov sa z rôznych dôvodov nemohla stretnutia fyzicky zúčastniť, organizátori – riaditeľka Slovenského kultúrneho centra […]

7. Mladí dolnozemci

7. Mladí dolnozemci

V dňoch 14. až 15. septembra 2023 sa na Základnej škole Jána Čajáka v Báčskom Petrovci uskutočnilo 7. stretnutie slovenských žiakov z Dolnej zeme, Mladi dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti). Na medzinárodnom seminári sa celkovo zúčastnilo 40 žiakov 5. až 8. ročníka základnej školy a 11 pedagógov z Nadlaku […]

Letná škola v prírode v Donovaloch 2023

Letná škola v prírode v Donovaloch 2023

Aj tohto roku Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovalo Letnú školu v prírode pre deti zo škôl s vyučovacím slovenským jazykom z Chorvátska a Poľska. Z Chorvátska sa zúčastnili 42 detí zo ZŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavec, ZŠ kralja Tomislava Našice, ZŠ „Josip Kozarac” Josipovec Punitovský, ZŠ Josipa Kozarca Lipovľany, ZŠ Banova […]

Vernisáž výstavy Misia Slovensko

Vernisáž výstavy Misia Slovensko

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky so sídlom v Záhrebe otvorilo 16. júna vo svojich výstavných priestoroch výstavu Misia Slovensko pri príležitosti 30. výročia samostatnosti Slovenskej republiky a 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Chorvátskom. 13-panelová výstava ukazuje Slovenskú republiku ako členku Európskej únie a jej medzinárodnú spoluprácu v […]

Odborné stretnutie učiteľov národnostných menšín v Daruvare

Odborné stretnutie učiteľov národnostných menšín v Daruvare

V Českom ľudovom dome v Daruvare sa 19. mája uskutočnilo celoštátne odborné stretnutie pedagógov všetkých národnostných menšín v Chorvátskej republike pod názvom Národnostné menšiny medzi folklórom a tradíciou. Podujatie organizovala externá spolupracovníčka Agentúry pre výchovu a vzdelávanie (APVV) a poradkyňa pre školy s vyučovacím jazykom českým Jitka Stanja Brdar s pomocou Zväzu Čechov a Správy […]

Na veľvyslanectve SR v Záhrebe

Na veľvyslanectve SR v Záhrebe

V záhrade veľvyslanectva sa dňa 5. mája konalo podujatie pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Veľvyslanec Peter Susko sa pri tejto príležitosti svojím príhovorom s Chorvátskom rozlúčil. V rozlúčkovom prejave veľvyslanec Susko poznamenal, že jeho štyri a polročné pôsobenie v Záhrebe poznačili viaceré nepredvídané i nepríjemné udalosti – dvojročná pandémia vírusu […]

V Báčskom Petrovci zasadala školská komisia ÚSŽZ, Sekcia pre strednú južnú a východnú Európu

V Báčskom Petrovci zasadala školská komisia ÚSŽZ, Sekcia pre strednú južnú a východnú Európu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval v Báčskom Petrovci 12. mája 2023 Zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie. Zasadnutie sa konalo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde účastníkov privítala riaditeľka gymnázia Vjeroslava Struhárová. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia komisie z Maďarska, Rumunska, Srbska, […]

Program podujatia Váľanie májového dreva obohatený výstavou

Program podujatia Váľanie májového dreva obohatený výstavou

V rámci podujatia Váľanie májového dreva, ktoré Matica slovenská Ilok usporadúva každý rok, prispelo Slovenské kultúrne centrum Našice k spestreniu programu podujatia inštaláciou výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vernisáž sa konala 26. mája v Slovenskom dome v Iloku, kde pobudne dva týždne.

Scroll to Top