Kategória: Správy

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová sa koncom roka stretli so žiakmi ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach (9. decembra) a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci (15. decembra), ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru, a v duchu vianočných sviatkov ich v prítomnosti učiteliek slovenského jazyka Any […]

Návšteva Lipovlianskej knižnice

Návšteva Lipovlianskej knižnice

V rámci cesty do Rijeky s cieľom nainštalovať a otvoriť výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku sa pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová 1. decembra zastavili v Lipovľanoch, kde spomínanú výstavu prevzali, a ktorá bola otvorená v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch. Pri preberaní výstavy sa uskutočnilo […]

Výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku pri príležitosti 28. výročia založenia MS v Rijeke

Výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku pri príležitosti 28. výročia založenia MS v Rijeke

Dňa 1. decembra sa vo výstavnom priestore Ľudovej čitárne, Mestskej knižnice v Rijeke uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Výstavu zorganizovala Matica slovenská v Rijeke pri príležitosti svojho 28. výročia a 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach, […]

Príprava na aktivity v roku 2023

Príprava na aktivity v roku 2023

Ako počas pobytu v Našiciach v príležitosti Dňa so slovenským filmom sľúbil veľvyslanec Peter Susko, že osobné zaobstará film na stretnutie so žiakmi na rok 2023, tak sa aj stalo. Pán Susko sľub splnil a zadovážený film nám do rúk odovzdal zástupca veľvyslanca Zdenko Galbavý. Tento čin iste prinesie radosť mnohým žiakom, ktorý navštevujú hodiny […]

Účasť na konferencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade

Účasť na konferencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade

V Novom Sade sa v sobotu 26. novembra 2022 konal v poradí 18. ročník konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého organizátorom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Konferencia muzikológov a hudobných odborníkov bola v tomto ročníku tematicky upriamená na tému Zbierky slovenských ľudových piesní na Dolnej zemi – komparácia. Zámerom tohtoročného podujatia bolo osloviť odborníkov […]

V Seliciach odhalená pamätná tabuľa a lavička slovensko-chorvátskeho priateľstva

V Seliciach odhalená pamätná tabuľa a lavička slovensko-chorvátskeho priateľstva

V Selciach na ostrove Brač, ktoré si pred bezmála 130 rokmi zamiloval a vzal za svoje slovenský lekár a spisovateľ Martin Kukučín, dňa 24. novembra veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko spolu s predstaviteľmi mesta slávnostne odhalili pamätnú tabuľu a lavičku slovensko-chorvátskeho priateľstva, ktorú z kameňa vytesali miestni kamenári. Ako to v príhovore povedal […]

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu My Sme v Banskej Bystrici 14. – 16. novembra 2022

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu My Sme v Banskej Bystrici 14. – 16. novembra 2022

V priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 15. – 16. novembra 2022 konalo prvé nadnárodné stretnutie partnerov z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Francúzska a Slovenska. Témou rokovania bol projekt: Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (My Sme), ktorý bol Univerzite Mateja Bela […]

Krajania na Stálej konferencii v Bratislave 28. – 29. októbra 2022.

Krajania na Stálej konferencii v Bratislave 28. – 29. októbra 2022.

Koncom októbra sa v Bratislavskom hoteli Sorea Regia zišli krajania z celého sveta na Stálej konferencii, ktorú každý druhý rok organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie sa konalo v dňoch 27. – 29. októbra pod názvom „Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – […]

Zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu v Bratislave

Zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu v Bratislave

V Bratislave sa vo štvrtok 27. októbra 2022 stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorej členmi sú Slováci žijúci v zahraničí – odborníci pôsobiaci v krajanských spolkoch a inštitúciách […]

Výstava Keď kvitnú biele ľalie v SKC Našice

Výstava Keď kvitnú biele ľalie v SKC Našice

V Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach sa 25. októbra uskutočnila vernisáž prvej samostatnej výstavy zamestnanca našického múzea a vášnivého bádateľa a zberateľa tradičného dedičstva Miroslava Šarića pod názvom Keď kvitnú biele ľalie (Kad cvatu bijeli ljiljani), ktorá je zameraná na pietu sv. Antona Paduánskeho z našického a slatinského územia. V úvode programu sa prítomným v […]

Scroll to Top