Kategória: Správy

Odborné stretnutie učiteľov národnostných menšín v Daruvare

Odborné stretnutie učiteľov národnostných menšín v Daruvare

V Českom ľudovom dome v Daruvare sa 19. mája uskutočnilo celoštátne odborné stretnutie pedagógov všetkých národnostných menšín v Chorvátskej republike pod názvom Národnostné menšiny medzi folklórom a tradíciou. Podujatie organizovala externá spolupracovníčka Agentúry pre výchovu a vzdelávanie (APVV) a poradkyňa pre školy s vyučovacím jazykom českým Jitka Stanja Brdar s pomocou Zväzu Čechov a Správy […]

Na veľvyslanectve SR v Záhrebe

Na veľvyslanectve SR v Záhrebe

V záhrade veľvyslanectva sa dňa 5. mája konalo podujatie pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Veľvyslanec Peter Susko sa pri tejto príležitosti svojím príhovorom s Chorvátskom rozlúčil. V rozlúčkovom prejave veľvyslanec Susko poznamenal, že jeho štyri a polročné pôsobenie v Záhrebe poznačili viaceré nepredvídané i nepríjemné udalosti – dvojročná pandémia vírusu […]

V Báčskom Petrovci zasadala školská komisia ÚSŽZ, Sekcia pre strednú južnú a východnú Európu

V Báčskom Petrovci zasadala školská komisia ÚSŽZ, Sekcia pre strednú južnú a východnú Európu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval v Báčskom Petrovci 12. mája 2023 Zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie. Zasadnutie sa konalo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde účastníkov privítala riaditeľka gymnázia Vjeroslava Struhárová. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia komisie z Maďarska, Rumunska, Srbska, […]

Program podujatia Váľanie májového dreva obohatený výstavou

Program podujatia Váľanie májového dreva obohatený výstavou

V rámci podujatia Váľanie májového dreva, ktoré Matica slovenská Ilok usporadúva každý rok, prispelo Slovenské kultúrne centrum Našice k spestreniu programu podujatia inštaláciou výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vernisáž sa konala 26. mája v Slovenskom dome v Iloku, kde pobudne dva týždne.

Súťaž Prečo mam rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Súťaž Prečo mam rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V 31. ročníku tejto medzinárodnej literárno-výtvarnej súťaže čestné uznania získali: žiačka piatej triedy zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovaca Punitovského Petra Smješková a žiaci zo siedmej triedy ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Roko Mihovilović Baksa a Marian Kuric. Odborná porota ocenila a udelila cenu aj Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach. Žiačka Petra vo svojej […]

Aktivity projektu MySme realizované v Rumunsku

Aktivity projektu MySme realizované v Rumunsku

V rámci projektu MySme sa v dňoch 22. – 25. mája uskutočnilo stretnutie projektových partnerov u krajanov v Rumunsku. V meste Oradea a v obci Bodonoš boli zrealizované dve projektové aktivity, ktoré organizačne zabezpečoval partner z Rumunska – Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v obci Bodonoš. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu […]

Dielne prípravy a zdobenia tradičných slovenských medovníkov

Dielne prípravy a zdobenia tradičných slovenských medovníkov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom zorganizovalo od 20. do 23. apríla dielne prípravy a zdobenia medovníkov s cieľom povzbudiť a rozšíriť špecifické tradičné techniky výroby a zdobenia medovníkov medzi Slovákmi v Chorvátsku. Dielne, ktoré sa konali každý deň v priestore kultúrneho domu v Jurjevci Punitovskom, viedla Alena Tabačková zo […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Gratulujeme víťazom 31. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023, najmä žiakom Petre Smješkovej, Rokovi Mihovilovićovi Baksovi a Marianovi Kuricovi. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 24. – 28. mája 2023 na slávnostné […]

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

V dňoch 16. až 18. marca sa v rumunskom Nadlaku uskutočnilo odovzdávanie ceny Ondreja Štefanka a dvojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Účastníci konferencie – vedeckí a kultúrni pracovníci zo slovenského vysťahovalectva a Slovenska – prezentovali na tému Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie […]

Scroll to Top