Kategória: Správy

Slovenčina moja v Iloku

Slovenčina moja v Iloku

Dňa 16. novembra sa v Iloku konal 26. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja pre žiakov, ktorí navštevujú voliteľné hodiny slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku. Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny, prihovoroch hostiteľov a vzácnych hostí nasledoval program, ktorého pripravili žiaci slovenčiny z Našíc, Markovca Našického, Jelisavca, Višnjevca, Osijeku, Iloku, Soľanoch, Lipovľanoch, […]

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v pondelok 4. novembra v Chorvátskom kultúrnom centre burgenlandských Chorvátov v Šoproni. Výstava už bola prezentovaná na Slovensku, a to v Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ako aj v Rakúsku – […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

V minulom roku riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová navštívila Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a zároveň podpísala spolu s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou zmluvu o spolupráci. Na základe podpísanej medzinárodnej zmluvy o spolupráci bola dňa 30. októbra realizovaná prvá spoločná aktivita našich inštitúcií. V priestore Galérie Zuzky Medveďovej, […]

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru v troch základných školách v Chorvátsku – ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci a ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom – sa v sprievode svojich učiteliek slovenského jazyka, Any Maroševićovej, Branky Kandžerovej a Boženky Dasovićovej zúčastnili Medzinárodného programu oslavy Európskeho dňa jazykov. […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Jurjevci Punitovskom uskutočnil kultúrno-uumelecký program pod názvom Pod storočnými hlohmi. V rámci programu sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia MS v jurjevci. Pri tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice otvorilo výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek.

10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

V Békešskej Čabe sa dňa 12. októbra konal 10. ročník stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Z Chorvátska sa ho zúčastnili poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Králjová Vukšićová a učiteľka Ana Maroševićová, ktorá sa stretnutia aktívne zúčastnila s príspevkom Slovenské národnostné školstvo, spojenie tradície […]

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v piatok 4. 10. v Chorvátskom centre burgenlandských Chorvátov vo Viedni. Výstavy sa zúčastnil potomok našickej vetvy rodu Pejačevićovcov Ladislav Pejačević (78) z Viedne, riaditeľ slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček a Milina […]

4. Aktív učiteľov slovenského jazyka v Osijeku

Štvrtý tohtoročný aktív učiteľov slovenského jazyka sa konal dňa 1. októbra v Osijeku. Na stretnutí sa zúčastnili učitelia Boženka Dasovićová, Marija Pejaková, Ana Maroševićová, Vlatko Miksad, Branka Kanđerová, poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Témami aktívu boli: školský rok 2019/2020 – počet žiakov na školách, […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

V organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnilo dňa 27. septembra v priestoroch Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia matíc slovenských v Chorvátsku, […]

Výstava o nástenných kuchárkach v Međurići

Výstava o nástenných kuchárkach v Međurići

V Matici slovenskej v Međurići sa 21. septembra v Národnom dome konala oslava nepretržitej päťročnej činnosti mužskej speváckej skupiny. V prvej časti oslavy sa uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorú nainštalovali pracovníčky Centra riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićova a kustódka Tatjana Seničaninová, pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava prezentuje […]

Scroll to Top