Kategória: Správy

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice. Kniha vznikla predovšetkým z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev […]

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka v spolupráci so základnými školami v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Dňa 16. februára v priestoroch Centra žiakom zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovca Punitovského a z vysunutého pracoviska v Jurjevci Punitovskom v sprievode učiteľky slovenského jazyka Boženky Dasovićovej bol predstavený európsky projekt MY SME a […]

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala dňa 27. januára v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik v Bratislave koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre žiakov a pedagógov uskutočňovaných s finančnou podporou ministerstva […]

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová sa koncom roka stretli so žiakmi ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach (9. decembra) a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci (15. decembra), ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru, a v duchu vianočných sviatkov ich v prítomnosti učiteliek slovenského jazyka Any […]

Návšteva Lipovlianskej knižnice

Návšteva Lipovlianskej knižnice

V rámci cesty do Rijeky s cieľom nainštalovať a otvoriť výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku sa pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová 1. decembra zastavili v Lipovľanoch, kde spomínanú výstavu prevzali, a ktorá bola otvorená v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch. Pri preberaní výstavy sa uskutočnilo […]

Výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku pri príležitosti 28. výročia založenia MS v Rijeke

Výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku pri príležitosti 28. výročia založenia MS v Rijeke

Dňa 1. decembra sa vo výstavnom priestore Ľudovej čitárne, Mestskej knižnice v Rijeke uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Výstavu zorganizovala Matica slovenská v Rijeke pri príležitosti svojho 28. výročia a 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach, […]

Príprava na aktivity v roku 2023

Príprava na aktivity v roku 2023

Ako počas pobytu v Našiciach v príležitosti Dňa so slovenským filmom sľúbil veľvyslanec Peter Susko, že osobné zaobstará film na stretnutie so žiakmi na rok 2023, tak sa aj stalo. Pán Susko sľub splnil a zadovážený film nám do rúk odovzdal zástupca veľvyslanca Zdenko Galbavý. Tento čin iste prinesie radosť mnohým žiakom, ktorý navštevujú hodiny […]

Účasť na konferencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade

Účasť na konferencii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade

V Novom Sade sa v sobotu 26. novembra 2022 konal v poradí 18. ročník konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého organizátorom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Konferencia muzikológov a hudobných odborníkov bola v tomto ročníku tematicky upriamená na tému Zbierky slovenských ľudových piesní na Dolnej zemi – komparácia. Zámerom tohtoročného podujatia bolo osloviť odborníkov […]

V Seliciach odhalená pamätná tabuľa a lavička slovensko-chorvátskeho priateľstva

V Seliciach odhalená pamätná tabuľa a lavička slovensko-chorvátskeho priateľstva

V Selciach na ostrove Brač, ktoré si pred bezmála 130 rokmi zamiloval a vzal za svoje slovenský lekár a spisovateľ Martin Kukučín, dňa 24. novembra veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko spolu s predstaviteľmi mesta slávnostne odhalili pamätnú tabuľu a lavičku slovensko-chorvátskeho priateľstva, ktorú z kameňa vytesali miestni kamenári. Ako to v príhovore povedal […]

Scroll to Top