Kategória: Správy

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Od 1. do 3. júna 2022 sa v Banskej Bystrici konalo záverečné stretnutie projektu Erasmus + Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682). V rámci projektu sa konali tri aktivity: • Nadnárodné projektové stretnutie projektového tímu počas ktorého sa partneri zo Slovenska, […]

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V Nových Zámkoch sa 19. mája konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne […]

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dňa 22. apríla 2022 pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka. V sídle organizátora sa v dopoludňajších hodinách stretli učitelia Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová, Vlatko Miksad, Jelena Dejanovičová, Dora Boškovićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Po úspešnom prerokovaní programu boli učiteľom rozdané knihy a vzdelávacie pomôcky (hry […]

Nadobudanie zručnosti v rámci dielní JaSom

Nadobudanie zručnosti v rámci dielní JaSom

Marec v Slovenskom kultúrnom centre Našice sa niesol v znamení dielní organizovaných v rámci projektu Erasmus +, Samoidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie – JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682). Štyri štvrtky v marci (10., 17. 24. a 31. marca 2022) v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice […]

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku alebo v europských a svetových centrách či školách, […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022

Gratulujeme víťazom 30. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022, najmä žiakom Viane Labakovej a Petrovi Žagarovi, ako aj ocenenej učiteľke Boženke Dasovićovej. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 18. – 22. 3. […]

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

4. všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Moje najobľúbenejšie jedlo“, uvedeným v prílohe. Výtvarné kolo bude prebiehať […]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‚Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe: V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou. Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje […]

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska svojimi príspevkami obohatili obsah 6. ročníka Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022. Ich prínos, ako aj prínos iných zahraničných Slovákov, si môžete prečítať na nasledujúcom linku: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

Scroll to Top