Kategória: Spolupráca

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Pracovné stretnutie pri príležitosti prípravy súčasti Lipovlianskych stretnutí Slovensko – partnerská krajina

Na pozvanie organizátora Lipovlianskych stretnutí prišli do obce Lipovliany a Matice slovenskej Lipovliany na pracovnú schôdzu vo štvrtok 17. júla 2014 predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, dr. Hana Kováčová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku a Boris Petrík, prvý tajomník slovenského veľvyslanectva, a Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice. Privítaní boli členmi […]

Podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci

Podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci

V nedeľu 4. mája 2014 v Dome kultúry v Soľanoch pri príležitosti prezentácie monografie o soľanských Slovákoch bolo medzi Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenským kultúrnym centrom Našice podpísané Memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je rozvíjať aktivity na zachovávanie tradičnej slovenskej kultúry a výskumná činnosť. Koordinátorom za […]

Spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti a SKC Našice

Spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti a SKC Našice

Rušno bolo 24. 3. 2014 v Slovenskom kultúrnom centre Našice, kde sa od rána do večera striedali Slováci z našického kraja. Dôvodom ich príchodu do Slovenského kultúrneho centra Našice bola spolupráca Inštitútu pre migrácie a národnosti zo Záhrebu a Slovenského kultúrneho centra Našice, v rámci ktorej Slovenské kultúrne centrum Našice malo za úlohu zabezpečiť prístup […]

Mŕtve kapitály pokrstené v Lipovľanoch

Mŕtve kapitály pokrstené v Lipovľanoch

Matica slovenská Lipovľany a Slovenské kultúrne centrum Našice zrealizovali začiatkom roka 2014 ďalší spoločný projekt – reprint prekladu Mŕtvych kapitálov. Pri príležitosti 155. výročia narodenia  Josipa Kozarca a 110 rokov od vydania prekladu do slovenského jazyka, s cieľom upevniť túto väzbu, dala Matica slovenská Lipovľany v spolupráci s SKC Našice, s finančnou podporou Rady pre […]

Scroll to Top